Cariera

Anunț concurs șef serviciu

Anunț concurs consilier asistent compartiment informare și relații publice

Formular de înscriere concurs

Model adeverință

Rezultatul selecției dosarelor, concurs șef serviciu

Rezultatul selecției dosarelor, concurs consilier asistent compartiment informare și relații publice

Barem corectare subiecte pentru concursul desfășurat în data de 13 decembrie 2021 – proba scrisă în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu juridic din cadrul Instituției Prefectului Județul Maramureș

Barem corectare subiecte pentru concursul desfășurat în data de 13 decembrie 2021 – proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de șef
serviciu – serviciul afaceri europene și conducerea serviciilor publice deconcentrate din cadrul Instituției Prefectului Județul Maramureș

Rezultatul Probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 13 decembrie 2021 proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului afaceri europene și conducerea serviciilor publice deconcentrate și șef serviciu al Serviciului juridic

Rezultatul probei interviu

Barem corectare subiecte pentru concursul de recrutare desfășurat în data de 14 decembrie 2021, proba scrisă pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment informare și relații publice.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 14 decembrie 2021, proba scrisă pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment informare și relații publice 

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat în data de 14 decembrie 2021 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, consilieri clasa I, grad profesional asistent, compartiment informare și relații publice.

Rezultate finale la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice șef serviciu juridic, respectiv șef serviciu afaceri europene și conducerea serviciilor publice deconcentrate

Rezultat final la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, consilier clasa I, grad profesional asistent – Compartiment informare și relații publice

Anunț de examen în vederea promovării în grad profesional superior pentru funcția publică de execuție inspector clasa I grad profesional principal

Rezultat selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional superior pentru funcția publică de execuție inspector clasa I grad profesional principal

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în funcția publică de execuție inspector clasa I grad profesional principal