Protecția datelor cu caracter personal

Responsabilul desemnat la nivelul Instituției Prefectului – Județul Maramureș cu protecția datelor cu caracter personal este:
Dan Bucă – consilier
Adresă de e-mail: prefect [@] prefecturamaramures.ro, număr de telefon: 0262 215001, fax 0262 213241

NOTĂ DE INFORMARE privind protecția datelor personale prelucrate de Instituția Prefectului – Județul Maramureș.

În data de 4 mai 2018 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele două acte normative care compun pachetul legislativ privind protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene:

– Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),

– Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.

Regulamentul (UE) 2016/679 actualizează principiile stabilite încă de acum două decenii de Directiva 95/46/CE care își va înceta aplicabilitatea.

Regulamentul General de Protecția Datelor a intrat în vigoare pe data de 25 mai 2016 și va fi de directă aplicabilitate începând cu data de 25 mai 2018.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal –  are drept obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date ( www.dataprotection.ro )

  1. Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către Instituția Prefectului – Județul Maramureș este disponibil aici.
  2. Nota de informare apostila este disponibilă aici.
  3. Nota de informare acces punct control este disponibilă aici.
  4. Nota de informare Compartiment Informare, Relații Publice este disponibilă aici.
  5. Nota de informare liste președinți și locțiitori este disponibilă aici.
  6. Cererea pentru exercitarea dreptului de acces este disponibilă aici.
  7. Cererea pentru exercitarea dreptului de intervenție este disponibilă aici.
  8. Cererea pentru exercitarea dreptului de opoziție este disponibilă aici.