ALEGERI LOCALE ȘI EUROPARLAMENTARE 9 IUNIE 2024

Comisia mixtă de rechizții constituită la nivelul județului

Colegiul Prefectural

Comisia de disciplina pentru secretarii UAT-urilor 

Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit

Comitetul de securitate și sănătate în muncă la nivelul instituției prefectului

Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

Comisia de dialog social

Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi 

Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

Comisia județeană privind incluziunea socială

Grupul de lucru pentru derularea POAD

Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor 

Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 

Colectivul de lucru de pe lângă comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003 și Legii 393/2006

Comisia locală pentru inventarierea terenurilor înființată în baza Legii 165/2013

Comisia de delimitare teritorială între unități administrative

Comisii locale (UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul actiunii de ameliorare prin impadurire 

Comisia de analiză tehnică

Comisia de atribuire denumiri 

Comisia paritară

Comisia județeană de analiză a propunerilor pentru proiecte de steme

Centrul local de combatere a bolilor

Comisia de evaluare pentru acordarea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise, sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

Comisia pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2021-2022

Grupul județean pentru asigurarea protecției unităților de învățământ

Comitet de coordonare și Grup de Lucru în vederea elaborării Planului Local de Acțiune pentru Mediu

Comisia judeţeană pentru pregătirea, organizarea şi efectuarea Recensământului General Agricol 

Comisie secretariat tehnic Recensământ General Agricol

Comisia judeţeană pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor

Etică