Cod etic/deontologic/de conduită

                                                              Linia verde anticorupţie a M.A.I. are două componente:

                                                                            – un telefon direct – 0800.806.806

                           – o căsuţă vocală care preia solicitarea venită din Call Center  – În cazul în care linia telefonică este ocupată.

                                                                            Programul de lucru este permanent.

 

Documente care stau la baza activității de prevenire a corupției:

  • Strategia Națională Anticorupție 2021-2025;
  • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 62/2018 privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

Cod etic/deontologic/de conduită

Ordinul prefectului nr. 612 din 22.11.2023 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, al personalului contractual și al funcționarilor publici cu statut special (polițiști) din cadrul Instituției Prefectului jud. Maramureș (aici)

  • Anexa la Ordinul prefectului nr. 612/22.11.2023 – Codul de conduită al funcționarilor publici, al personalului contractual și al funcționarilor publici cu statut special (polițiști) din cadrul Instituției Prefectului jud. Maramureș (aici)