Pașapoarte Pașapoarte
Permise și înmatriculări auto Permise și înmatriculări auto
Apostilă Apostilă

  Misiune

Instituția Prefectului-Județul Maramureș are misiunea de a veghea la aplicarea și respectarea legii și la implementarea programului de guvernare la nivelul județului. Activitatea Instituției Prefectului se întemeiază pe următoarele principii: legalității, imparțialității și obiectivității, transparenței și liberului acces la informațiile de interes public, eficienței, responsabilității, profesionalizării și orientării către cetățean. Maramureșul, veche vatră de istorie strămoşească, reprezintă un ținut de legendă și o sursă fundamentală a cunoaşterii trecutului şi prezentului. Promovarea valorilor şi bunurilor care aparţin moştenirii culturale și spirituale sunt reunite într-o sumă de valori ce rânduieşte succesiunea generaţiilor. Pagina web a instituției se dorește a fi un instrument de informare modern într-o lume a tehnologiei și comunicației, în care mediul online deține supremația.Ne-am propus transparența și apropierea de cetățean ca mijloc de comunicare interactiv și dinamic. Dorim prin activităţile curente, iniţiativele promovate, respectiv poziţiile adoptate ca informația să ajungă cât mai repede la oameni și să contribuim la soluționarea problemelor maramureșenilor și celor care ne sunt oaspeți în județ.Pagina web este o ca și un volum de carte pe care oricine o poate vizualiza, răsfoi și citi, dar totodată poate contribui la îmbunătățirea ei, prin adăugarea de capitole. Este de fapt brand-ul instituției.Societatea de astăzi este una complexă şi pluralistă, iar pagina web nu face altceva decât să contribuie la funcţionarea mai eficientă, la cooperare, la înţelegerea reciprocă dintre cetăţeni, instituţii, asociații și organizaţii neguvernamentale.Arta populară tradițonală și credința sunt aici acasă. Toți creatorii maramureşeni au contribuit aş putea spune mereu, fără să greşesc, la a se face exponenţi ai spiritului judeţului în mijlocul căruia s-au născut şi totodată, de a contribui prin talentul şi fantezia lor la o bună imagine a acestui vechi leagăn de cultură şi civilizaţie, reflectată şi prin motto-ul: „Maramureş ţară veche cu oameni fără pereche”.