Agenda de lucru a prefectului

Marți, 11 noiembrie

Audiență cu cetățenii

Întâlnire cu structurile teritoriale MAI

Ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș

Participare la Adunarea Generală Ordinară a Consiliului Județean al Elevilor Maramureș

Miercuri, 13 noiembrie

Ședința Colectivului pentru stabilirea măsurilor de impulsionare a colectării veniturilor la bugetul consolidat al județului

Analiza acțiunilor desfășurate privind implementarea la nivel județean a planului teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ

Joi, 14 noiembrie 

Semnarea Acordului de parteneriat cu Consulatul României la Solotvino în domeniul educațional cultural și economic

Participare la evenimentul ”Haideți cu mic cu mare la joc de lăsare”