Situația verificărilor efectuate la unitățile de învățământ preuniversitar

Prin ordin al prefectului de Maramureș, patru comisii mixte, coordonate de prefect și subprefect, alcătuite din reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș, Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș, Direcției de Sănătate Publică Maramureș, Inspectoratului Școlar Județean Maramureș și Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș și Instituția Prefectului-Județul Maramureș, au procedat la verificarea unităților de învățământ din județ.
”Echipele mixte s-au deplasat în teritoriu și au procedat la verificarea existenței autorizațiilor sanitare de funcționare, autorizațiilor de securitate la incendiu, lucrărilor de igienizare și reparații curente, gradului de siguranță al elevilor în unitatea de învățământ și în zonele adiacente”, a spus prefectul Vasile Moldovan.
În județul Maramureș sunt 161 de unități de învățământ cu personalitate juridică (166 de unități cu personalitate juridică împreună cu cluburile școlare/sportive și palatul copiilor). Dintre acestea, 97 dețin autorizația sanitară de funcționare, iar 69 nu au autorizație. Principalele cauze identificate pentru nedeținerea autorizației sunt: apă potabilă neconformă, amplasarea și funcționarea de grădinițe în blocuri de locuințe, lipsă apă potabilă, grupuri sanitare neconforme, săli de sport amenajate în săli de clasă, existența grupurilor sanitare în exterior, neasigurarea circuitului alimentar la grădinițe în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, lipsa locurilor de joacă la grădinițe. Sunt 32 de clădiri cu toalete în curte, amplasate în mediul rural. Dintre acestea, 19 sunt situate în zone de munte izolate, iar activitatea instructiv-educativă se desfășoară în spații închiriate și la care nu se pot face investiții pentru amenajarea de toalete interioare. Prin HG nr. 363/2019 au fost alocate fonduri financiare pentru finanțarea unor lucrări de amenajare a unor grupuri sanitare interioare și asigurarea cu utilități pentru 11 unități de învățământ cu personalitate juridică, de pe raza a 10 unități administrativ-teritoriale (Asuaju de Sus, Bicaz, Bistra, Bocicoiu Mare, Coltău, Ocna Șugatag, Poienile de Sub Munte, Borșa, Ulmeni și Vișeu de Sus). La Asuaju de Sus și Borșa lucrările s-au finalizat, iar la celelalte grupuri sanitare lucrările vor fi finalizate în luna decembrie.
S-au identificat probleme în ceea ce privește apa potabilă pe raza a 13 unități administrativ-teritoriale (Băsești, Bicaz, Bistra, Bogdan Vodă, Cupșeni, Leordina, Poienile de Sub Munte, Șieu, Remeți, Șișești, Repedea, Rona de Jos și Rona de Sus). Soluțiile și măsurile care au fost propuse de către autoritățile administrației publice locale și directorii de școli, pentru eliminarea deficiențelor sunt: achiziționarea de aparate de apă potabilă, finalizarea lucrărilor pentru amenajarea/renovarea grupurilor sanitare în interior.
În baza materială a unităților de învățământ sunt 683 de clădiri. Dețin autorizație de securitate la incendiu 67 de clădiri. Nu au autorizație de securitate la incendiu 43 de clădiri. Alte 35 de clădiri construite înainte de anul 1992, la care s-au executat lucrări de modernizare, au aviz ISU. Clădirile construite înainte de 1992 nu necesită autorizație de securitate la incendiu.
S-a procedat la verificarea microbuzelor școlare. În județul nostru sunt funcționale 124 de microbuze pentru transportul elevilor. S-a solicitat de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice alocarea de 71 microbuze școlare. La nivelul județului Maramureș a fost elaborat Planul teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, pentru anul școlar 2019-2020.