Respectarea legislației de către autoritățile administrației publice locale

La ședința cu secretarii unităților administrativ-teritoriale desfășurată astăzi, 11 februarie a.c., în sistem de videoconferință au fost abordate probleme referitoare la producerea unor situații de urgență, depunerea cererilor pentru acordarea de subvenții fermierilor, acordarea sporului de 15% la salariul de bază al asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități, sistemul de soluționare a problemelor de încălcare a legislației europene.
Prefectul Vasile Moldovan a solicitat respectarea legislației cu privire la producerea unor situații de urgență pe raza administrativ-teritoriale, respectiv a Regulamentului aprobat prin Ordinul nr.1422/2012 al Ministerului Administrației și Internelor și Ministerului Mediului și Pădurilor. ”Este important să respectați procedura de întocmire a rapoartelor operative pe timpul transmiterii fenomenelor hidrometeorologice, care conține modul în care s-a produs situația de urgență, respectiv situația pagubelor produse și estimate fizic, conform Anexei 8 din Regulament. Raportul se transmite prin grija primarului, în calitate de președinte C.L.S.U., la Centrul operativ județean de la I.S.U. Maramureș și Centrul operativ pentru situații de urgență de la S.G.A. Maramureș”, a spus prefectul de Maramureș.
Președintele Confederației Sindicale ”Cartel Alfa”, la nivelul județului nostru, Florin Hossu, le-a solicitat secretarilor unităților administrativ-teritoriale să aibă în vedere modificarea legislativă prin care se acordă la salariul de bază un spor de 15% asistenților persoanelor cu dizabilități.
Directorul executiv al Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură Maramureș, Ioan Florin Urs, a precizat că depunerea cererilor unice de plată pentru acordarea de subvenții se va desfășura, în perioada 1 martie-15 mai a.c., fără a mai putea fi prelungit termenul după data de 15 mai. De asemenea, a atras atenția cu privire la documentele pe care fermierii trebuie să le depună odată cu cererea unică de plată (copie CI, dovada contului bancar, procura notarială în cazul depunerii cererii de către o alta persoană, dovada de eligibilitate că terenul este la dispoziția fermierului în anul depunerii cererilor, adeverința de la registrul agricol, copie după contractul de închiriere/concesionare). În lunile mai, iunie, iulie și august vor fi efectuate controale, în zone extinse din județul nostru, pentru identificarea parcelelor fermierilor, a mai adăugat directorul executiv al APIA Maramureș. Pentru realizarea amenajamentelor pastorale există depusă o propunere legislativă pentru prelungirea termenului până în anul 2020.
La nivel național a fost implementat sistemul de soluționare a problemelor (SISOP). În situația în care drepturile conferite cetățenilor și entităților private de către legislația Uniunii Europene sunt încălcate de către autoritățile publice unui stat membru, aceștia au la dispoziție instrumente rapide și eficiente pentru redresarea problemelor instrumente care să funcționeze în afara procedurilor contencioase, a precizat Rodica Pop, șef Serviciul Verificarea Legalității, Aplicarea Actelor Normative și Contencios Administrativ. Sistemul de Soluționare a Problemelor (SISOP) asigură soluționarea informațională a problemelor cauzate de încălcarea de către autoritățile administrației publice locale a legislației Uniunii Europene. Acest sistem asigură mecanismul de interacțiune între MAI, Instituțiile Prefectului, cetățeni, companii, asociații, în scopul îmbunătățirii controlului de legalitate exercitat de prefecți asupra actelor normative adoptate/emise de către autoritățile administrației publice locale, în vederea soluționării din timp a problemelor generate de punerea în aplicare, necorespunzătoare sau de nerespectarea acquis-ului comunitar. Acesta funcționează pe sistemul unei rețele de puncte de contact, în care punctul de contact național SISOP este situat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, iar în fiecare Instituție a Prefectului există un punct de contact județean. Aplicația conține o bază de date online unde sunt înregistrate informații referitoare la sesizările cetățenilor, companiilor, asociațiilor, ONG-urilor, respectiv autosesizările instituțiilor prefectului la cazurile de încălcare a legislației europene, de către autoritățile publice locale și modalitatea de soluționare a acestora, a mai adăugat Rodica Pop.
Pentru ca un caz să poată fi analizat în cadrul SISOP, trebuie întrunite următoarele condiții cumulative: acestea să se refere la o problemă cauzată de încălcarea legislației europene; entitatea care a încălcat legislația europeană să fie o autoritate a administrației publice locale printr-un act administrativ emis/adoptat; să nu existe deja o acțiune în justiție prin care solicitantul să fi cerut anularea în tot sau în parte a respectivului act administrativ. Cetățenii, companiile, asociațiile și ONG-rile pot înainta o sesizare spre soluționare în cadrul SISOP, prin depunerea directă la sediul instituției prefectului sau la sediul Ministerului Afacerilor Interne ori transmite sesizarea prin poștă, fax sau email către instituțiile prefectului sau Ministerul Afacerilor Interne.