Lansare proiect educațional ”Arta de a conduce”

Instituția Prefectului -Județul Maramureș, Consiliul Județean Maramureș și Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, în parteneriat cu Asociația Elevilor Maramureș și Consiliul Județean al Elevilor Maramureș lansează proiectul educațional extrașcolar Arta de a conduce, destinat elevilor din ciclul liceal.
Proiectul își propune creșterea gradului de implicare civică a adolescenților și tinerilor prin asumarea de responsabilități în domeniul politicilor publice, implementate de instituții deconcentrate, administrative şi educaționale din județul Maramureș. Astfel, 300 de elevi din ciclul liceal şi 30 de cadre didactice consilieri educativi, consilieri școlari şi profesori diriginţi vor cunoaște direct sau indirect activitatea profesională a Prefectului Județului Maramureș, a Președintelui Consiliului Județean Maramureș respectiv a Inspectorului Școlar General al Județului Maramureș.
Pe întreaga durată a proiectului, care presupune 3 semestre (februarie 2019 – iunie 2020), se vor desfășura următoarele activități:
A.1. Sesiune de lucru a echipei de proiect
A.2. Sesiune tip focus grup pentru identificarea principalelor aspecte ce privesc funcția de prefect, președinte al Consiliului Județean, respectiv inspector școlar general.
A.3. Organizarea conferinței de presă pentru lansarea proiectului la nivel județean, cu reprezentanții principalelor instituții implicate în proiect: Instituția Prefectului Județului Maramureș, Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Consiliul Județean al Elevilor Maramureș, Asociația Elevilor Maramureș, reprezentanți mass – media 12.02.2019
A.4. Diseminarea proiectului „ARTA DE A CONDUCE” în cadrul sesiunii de lucru semestriale a consilierilor educativi invitați, precum și în cadrul Consiliului Școlar al Elevilor, Consiliului Județean al Elevilor Maramureș, Asociației Elevilor din Maramureș- 13.02.2019
A.5. Organizarea unei sesiuni de training leadership având ca principale teme de dialog comunicarea, implicarea, leadershipul, succesul managerial, negocierea, planificarea, implementarea, evaluarea etc.
A.6. Organizarea concursului „ARTA DE A CONDUCE” prin care se vor fi selectați din cei 30 de elevi înscriși – 9 elevi performanți care au abilități și competențe specifice: diplomație, capacitatea de a lua decizii corecte, centrate pe nevoile comunității educaționale și administrativ-teritoriale, empatie, atitudine responsabilă, toleranță, putere de persuasiune, echilibru emoțional, capacitate oratorică, spirit administrativ.
A.7 Organizarea a 6 activități personalizate:
– PREFECT pentru o ZI – 3 acțiuni
– PREȘEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN – pentru o ZI – 3 acțiuni
– INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL pentru o ZI – 3 acțiuni
A8. Activități de diseminare, de tip workshop, în cadrul a două sesiuni personalizate prin care cei 9 elevi care au fost selectați vor transmite colegilor elementele esențiale experiențiale din acțiunile in cele trei instituții.
A.9. Încheierea proiectului în cadrul unui workshop demonstrativ cu aplicații personalizate, jocuri de rol sub forma unui schimb inedit de idei constructive.
Pentru asigurarea sustenabilității acestui proiect, echipa de coordonare intenționează să îl extindă la nivel regional, prin includerea sa în Calendarul Regional al Activităților Educative.