Programul național de cadastru și carte funciară

Reprezentanți ai autorităților administrației publice locale de pe Valea Izei s-au întâlnit cu prefectul Vasile Moldovan și directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Ovidiu Ștefan și au discutat despre sistemul de notare a posesiei, respectiv prevederile Legea nr. 185/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.
Prefectul Vasile Moldovan a spus: ”Am considerat benefic să organizăm aceste întâlniri, în teritoriu, pe zone, pentru a vă sprijini pe dumneavoastră și pe cetățenii din unitățile administrativ-teritoriale de a-și rezolva problemele de întăbulare a imobilelor și a nota posesia imobilelor în sistem cu sprijinul autorităților locale și fondurilor asigurate prin programul național de cadastru și carte funciară”.
Sistemul de cadastru este asigurat de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care alocă pentru acest an resurse financiare din bugetul propriu celor care solicită finanțare pentru înscrierea imobilelor din intravilanul și extravilanul unităților administrativ-teritoriale. Directorul Ovidiu Ștefan le-a explicat reprezentanților unităților administrativ-teritoriale procedura de notare a posesiei imobilelor: parteneriat, prin încheierea de contracte de prestări servicii cu topografi autorizați pe sectoarele cadastrale și stabilirea termenului pentru finalizarea lucrării în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor aferente sectoarelor cadastrale. De asemenea, le-a precizat despre existența unor propuneri legislative pentru prelungirea cu trei luni a contractelor, respectiv de modificare a sumelor acordate, în funcție de relieful zonei, pentru înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru.
La întâlnire au fost abordate și probleme punctuale, la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în aplicarea legilor fondului funciar. Prefectul Vasile Moldovan le-a menționat reprezentanților unităților administrativ-teritoriale despre revitalizarea satelor maramureșene, atragerea tinerilor în comune prin atribuirea unor suprafețe de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală. Vom continua organizarea, în perioada următoare, de întâlniri în teritoriu cu reprezentanții unităților administrative-teritoriale pentru a-i sprijini în activitatea pe care o desfășoară în slujba comunităților.