Analiza activității Comitetului Județean pentru Situații de Urgență

La prezentarea activității Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prefectul Vasile Moldovan, președintele CJSU a declarat ca anul 2018 activitatea a vizat eficientizarea acțiunilor de prevenire și creșterea capacității de reacție în situații de urgență a tuturor structurilor cu atribuții din cadrul Sistemului Județean de Management al Situațiilor de Urgență, prioritatea comitetului fiind apărarea vieții și sănătății populației, protejarea mediului înconjurător și a valorilor materiale, pe timpul producerii unor situații de urgență, precum și restabilirea rapidă a stării de normalitate.
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a întrunit, în anul 2018, sub conducerea prefectului, în două ședințe ordinare și 14 ședințe extraordinare, în cadrul cărora au fost adoptate 13 hotărâri.
Acțiuni și măsuri cu caracter proactiv în perioada predezastru
Pentru prevenirea și limitarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice, la dispecerat s-au primit 69 avertizări COD PORTOCALIU, 388 mesaje de atenționare COD GALBEN, 169 informări meteorologice, totalizând un număr de 626 atenționări, avertizări și informări. Acestea au fost transmise către membrii Comitetului Județean, Comitetele Locale (primari, viceprimari) și agenții economici care prin specificul activității constituie factori de risc potențial generatori de situații de urgență. fiind transmise peste 125.200 SMS-uri. De asemenea, au fost transmise la CLSU măsurile ce se impun, în cazul instituirii codurilor de atenționare/avertizare hidrometeorologică; asigurarea permanenței la primării; monitorizarea cursurilor de apă vizate de atenționări/avertizări; executarea de controale mixte în teritoriu; planificarea și participarea la convocări, instructaje și instruiri ale membrilor C.L.S.U. centralizarea stocurilor de material antiderapant, a spațiilor de cazare și a tehnicii specifice acțiunilor de deszăpezire; verificarea modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate șanțurile și rigolele în localități pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor; întocmirea Planurilor de măsuri pentru diminuarea potențialelor efecte negative ale caniculei și secetei pe teritoriul județului Maramureș, respectiv Planul de măsuri pentru perioada sezonului rece; informarea preventivă a populației cu privire la interdicțiile utilizării focului deschis la arderea de miriști și vegetație uscată, precum și la conducerea preventivă pe timpul sezonului rece.. S-a procedat la organizarea a două exerciții cu forțe și mijloace în teren, cu activarea Planului Roșu de intervenție al județului Maramureș, un incendiu cu victime multiple în localitatea Dănești, respective o situație tactică seism major cu epicentrul în zona Vrancea, fiind puternic afectat municipiul București.
În perioada ianuarie-decembrie au fost desfășurate exerciții de alarmare publică, PRO-CIV, sub egida „Miercurea Alarmărilor”, prin verificări succesive ale mijloacelor de înștiințare/alarmare, în toate cele 76 de unități administrative-teritoriale. La finalul activități au fost identificate lipsuri totale ale mijloacelor a în șapte unități administrative-teritoriale. Din totalul de 93 mijloace de alarmare verificate, 16 dintre ele sunt neoperative. Comparativ cu anul 2017 se poate menționa că la nivelul unităților administrativ-teritoriale, sistemele de înștiințare alarmare au fost îmbunătățite prin achiziția a șase noi sisteme electronice de alarmare a populației.
Anul 2018 a fost caracterizat din punct de vedere meteorologic, cu temperaturi ridicate față de limitele temperaturilor medii obișnuite, cu un climat evidențiat prin trecerea bruscă la fenomene meteorologice caracterizate prin precipitații de scurtă durată și intensificări ale vântului, pe alocuri cu o intensitate neobișnuită și spre finele anului prin zile cu temperaturi normale pentru această perioadă.
Cele mai semnificative fenomene meteorologice produse în anul 2018 au avut loc, în perioada 07-14 iunie, când pe teritoriul județului Maramureș s-au înregistrat precipitații însemnate cantitativ care au condus la creșteri artificiale ale nivelurilor pe cursurile de apă din județ și inundații. Au fost afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase 16 unități administrative-teritoriale și 31 de localități (o anexă avariată, 2 obiective socioeconomice afectate, 52 podețe, 3 poduri, 9,7 km drumuri județene, 19,10 km drumuri comunale, 54,40 km străzi, 52,02 ha teren arabil, 33 fântâni ). Au fost întocmite și transmise Ministerului Afacerilor Interne opt rapoarte de sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcțiile hidrotehnice și poluări accidentale din județul Maramureș. Pentru validarea evaluărilor realizate de C.L.S.U. ca urmare a inundațiilor au fost constituite comisii mixte, fiind emise nouă ordine de prefect.
Au fost întocmite Centralizatoare pentru pagubele produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase pe teritoriul județului Maramureș, în vederea înaintării unor proiecte de Hotărâre de Guvern pentru alocarea de fonduri necesare refacerii infrastructurii afectate.
Urmare a demersurilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a întocmit în colaborare cu Consiliul Județean Maramureș două proiecte de Hotărâri de Guvern. Județul Maramureș a primit următoarele fonduri 525 mii lei pentru refacerea obiectivelor afectate de calamități naturale în perioada iunie – iulie din Fondul de Intervenție al Guvernului, respectiv 1167 mii lei pentru realizarea în regim de urgență a unor lucrări de investiții de prevenire prin amenajarea râului Vișeu la confluența cu râul Vaser. Au mai fost solicitate fonduri de aproximativ 4132 mii lei, necesare pentru refacerea unor obiective de infrastructură afectate de fenomenele meteorologice periculoase în perioada iunie-iulie din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene.
În perioada 15-17 decembrie, căderile masive de zăpadă și manifestarea de fenomenelor meteorologice asociate (vânt, lapoviță, ploaie, îngheț), au condus la ruperea/prăbușirea a numeroși arbori ce au întrerupt alimentarea cu energie electrică a localităților, iar în diferite zone au provocat blocarea traficul rutier și feroviar. Echipele de intervenție specializate au înlăturat aproximativ 100 de arbori. Au fost suspendate în cinci unități de învățământ cursurile, datorită nealimentării cu energie electrică.
În data de martie, a cedat parțial zidul care blochează intrarea în galeria Breiner a Minei Băiuț, situația care a produs o deversare accidentală a apelor de mină care au afectat: drumul Județean 109U pe lungimea de 0,4 km; curtea a două gospodării din aval de mina, respectiv poluarea râului Lăpuș. De asemenea, au fost înregistrate două evenimente de schimbare a culorii apei râului Săsar, urmare a evacuării unor ape din galeriile de mină care au debușat după căderi de precipitații sub formă de ploaie.
Județul Maramureș nu s-a confruntat, pe parcursul anului trecut cu perioade lungi de secetă, regimul climatic coroborat cu nivelul de precipitații peste mediile obișnuite din perioada sezonului cald, determinând lipsa nevoii de efectuare a transporturilor de apă menajeră, comparativ cu cele din anii precedenți. A fost întocmit un singur raport operativ privind seceta pedologică, în luna septembrie, pe parcursul căreia au fost stabilite și impuse unele reglementări prin planul de restricții și folosire a apei în perioade deficitare pe raza unității administrativ teritoriale Coroieni ( satele Coroieni, Baba, Drăghia, Dealu Mare, Vălenii Lăpușului, Ponorâta).
În anul trecut s-au produs/reactivat 9 alunecări de teren pe teritoriul a 7 unități administrativ-teritoriale (Moisei, Ulmeni, Fărcașa, Mireșu Mare, Coroieni, Valea Chioarului, Groși) care au fost verificate de comisii mixte numite la nivel județean. În toate aceste cazuri s-a impus efectuarea unor studii geotehnice care să ofere soluțiile tehnice pentru punerea în siguranță a terenurilor și monitorizarea permanentă pentru determinarea vitezei de alunecare, comitetele locale informând operativ comitetul județean cu privire la evoluția fenomenelor.Societățile de asigurare au transmis Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș șapte sesizări privind alunecări de teren, unde proprietarii acestora aveau încheiate polițe de asigurare. În urma verificărilor efectuate, acestea nu au fost confirmate de către comitetele locale pentru situații de urgență.
Anul trecut s-au desfășurat patru intervenții pirotehnice pentru asanarea teritoriului de muniția neexplodată, în localitățile: Leordina, Baia Mare, Valea Chioarului, Mireșu Mare fiind descoperite patru elemente de muniție din timpul conflictelor militare. În luna septembrie a avut loc o ședință de distrugere a munițiilor asanate pe teritoriul județului.
În anul 2018, la nivelul județului s-au înregistrat 124 intervenții de stingere a incendiilor de vegetație și fond forestier (față de 128 intervenții în anul 2017), care au afectat o suprafață totală de 542,9 ha vegetație uscată, lăstăriș și zone împădurite. Din acțiunile desfășurate în vederea lichidării incendiilor de vegetație uscată și fond forestier amintim incendiul din luna mai, care s-a produs pe versantul sud-estic al Vârfului Piciorul Caprei (Zona ”Colbu”) din Munții Maramureșului unde au ars aproximativ 70,4 hectare de fond forestier (plantație rășinoase; litieră; coronament), iar pentru lichidarea acestuia au intervenit eficient pompieri militari, polițiști de frontieră, pădurari de la Direcția Silvică și Ocoale Silvice Private), Serviciul Public Local Salvamont Borșa și Club Extrem Adventure.
În Maramureș au fost trei focare de pestă porcină africană. Boala a provocat decesul a două suine, iar alte 10 au fost sacrificate ulterior.
În vederea gestionării corecte și eficiente a Pestei porcine africane au fost organizate și s-au desfășurat un număr de șapte ședințe ale Comitetului Local de Combatere a Bolilor, pe timpul cărora s-au adoptat trei planuri de măsuri privind prevenirea apariției și extinderii pestei porcine africane în efectivele de suine de pe teritoriul județului Maramureș.
A fost monitorizată permanent activitatea de ecarisare a teritoriului și s-au efectuat controale având în vedere interdicțiile comercializării și aglomerării de animale în târguri, precum și în trafic, verificându-se respectarea legislației în vigoare cu privire la circulația animalelor și a actelor însoțitoare.
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a confruntat anul trecut cu următoarele disfuncționalități: lipsa dotării corespunzătoare cu mijloace de intervenție a SVSU; lipsa implicării unor autorități locale în ceea ce privește menținerea în stare de operativitate a tehnicii de intervenție (în special pe perioada sezonului rece având în vedere lipsa posibilităților de garare sau încălzire a spațiilor aferente); neinformarea ISU Maramureș la scoaterea/ repunerea în intervenție sau dotarea cu autospeciale noi ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență; insuficiența resurselor financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență, precum și refacerii obiectivelor și infrastructurilor afectate; raportarea, cu întârziere, de către comitetele locale, a datelor solicitate de Comitetul Județean și I.S.U. Maramureș privind Planul asigurării cu resurse umane materiale și financiare; întârzieri în transmiterea rapoartelor operative și rapoartelor de sinteză; neuniformitate și neconformitate în ceea ce privește întocmirea rapoartelor operative și de sinteză; necunoașterea și neasumarea unor atribuții specifice ale membrilor comitetelor locale pentru situații de urgență în domeniul de incidență. Măsurile propuse în acest an se referă la actualizarea permanentă a registrului de riscuri și de capabilități la nivelul județului; monitorizarea permanentă a zonelor cu riscuri generatoare de situații de urgență pe teritoriul județului, cu accent pe componenta preventivă și de educare a populației; asigurarea unei cooperări inter-instituționale proactive între componentele Comitetului Județean și comitetelor locale în vederea gestionării în comun a situațiilor de urgență; constituirea unui stoc de materiale/echipamente pentru structurile M.A.I. care acționează pentru gestionarea situațiilor de urgență, pe tipuri de risc; întreținerea și modernizarea infrastructurii existente, precum și realizarea unor lucrări de amenajare a teritoriului și îmbunătățiri funciare; instruirea/implicarea activă a primarilor, în calitate de președinți ai CLSU, precum și a membrilor CLSU, în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență produse la nivel local; continuarea demersurilor în vederea construirii și amenajării Centrului Județean de Comandă ți Conducere a Intervenției în cadrul ISU Maramureș, structură menită să coordoneze într-un context unitar situațiile de urgență de amploare la nivel județean.
În perioadele cu manifestări/produceri ale situațiilor de urgență, instituțiile membre în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență au acționat preventiv și unitar prin aplicarea măsurilor de limitare a efectelor situațiilor de urgență, iar măsurile întreprinse, precum și coordonarea eficientă a intervențiilor au făcut posibilă reducerea consecințelor acestora. Rezultatele generale înregistrate, în anul 2018, în activitatea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență relevă faptul că acesta a coordonat și gestionat eficient forțele de intervenție acționând cu responsabilitate și aplicând coerent procedurile prevăzute de legislația în vigoare.