Alunecare de teren reactivată în comuna Coroieni

Precipitațiile sub formă de ploaie căzute în ultima perioadă pe raza comunei Coroieni au reactivat alunecarea de teren în zona Centrului Social pentru Persoane Vârstnice. Alunecarea de teren este activă pe versantul drept al pârâului Valea Seacă, pe o suprafață de aproximativ 70 metri lungime și 30 metri lățime. Alunecarea de teren afectează talvegul din apropierea Centrului Social pentru Persoane Vârstnice, pe o suprafață de 0,2 hectare și pune în pericol stabilitatea terenului din zona imobilului, respectiv alimentarea cu apă a centrului.
”Ne-am deplasat în teren și am constatat că alunecarea de teren este activă și afectează versantul din aval, de la colțul centrului (latura sud-estică) până în pârâul Valea Seacă. Se impune consolidarea zonei afectate, prin executarea lucrărilor specifice (drenuri, șanțuri stabilizare și consolidare a terenului)”, a spus prefectul Vasile Moldovan, președintele CJSU Maramureș.
Fenomenul de eroziune exercitat de pârâul Valea Seacă asupra bazei versantului, prin eroziunea torențială de adâncire duce la schimbarea echilibrului zonei și crearea unui taluz cu o pantă mult mai mare decât panta generală a versantului. A fost realizat studiul geotehnic a zonei afectate de alunecare și stabilite tipurile de lucrări care trebuie efectuate etapizat pentru consolidarea terenului.
Situația alunecării de teren din comuna Coroieni a fost prezentată și analizată în ședința extraordinară a Comitetului Județean Maramureș, urmând a fi întocmite și transmise documentele la nivel central.