Table noi de studiu pentru elevii structurii școlare de pe Calea Mireșului

Inspectorul pe problemele romilor din cadrul Instituției Prefectului- Județul Maramureș, Cristina Moldovan și inspectorul școlar pentru minorități Edith Lapsanszki de la Inspectoratului Școlar Județean Maramureș s-au deplasat la unitățile de învățământ Liceu Teoretic “Ioan Buteanu” Șomcuta Mare, Școala Gimnazială din Satulung și structura școlară de pe Calea Mireșului pentru a analiza nivelul de prezență la cursuri a elevilor de etnie romă.
În cadrul discuțiilor purtate la Liceul Teoretic ”Ioan Buteanu” cu directorul Corina Muntean s-a stabilit că Olimpiada Județeană de Limba și Literatura Romani se va desfășura în data de 30 martie a.c., iar Olimpiada Județeană de Istoria și Tradițiile Romilor, în data de 23 martie a.c. La concurs vor participa elevi de etnie romă de la Școala Gimnazială ”Petofi Șandor” Coltău, Școala Gimnazială Finteușu Mic și Structura Școlară din cadrul comunității de romi de pe Calea Mireșului. Pentru buna organizare și desfășurare a celor două olimpiade județene vor fi dispuse măsurile necesare de către inspectorat și conducerea liceului teoretic.
Structura Școlară din cartierul de romi de pe Calea Mireșului este frecventată de 325 elevi romi, din care 93 sunt preșcolari, 160 elevi sunt înscriși în clasele I-IV, iar 73 de elevi studiază în clasele V-VIII (12 elevi sunt înscriși în clasa a VIII-a). În această unitate de învățământ au fost aduse și montate table noi, dar și uși.
La Școala Gimnazială Finteușu Mic împreună cu directorul Rodica Danciu, profesorul de limba romani, mediatorul școlar și profesorul de istoria și tradițiile romilor au fost abordate aspecte la frecvența la cursuri, respectiv olimpiadele școlare județene. În această unitate de învățământ studiază 327 elevi, din care 98 sunt preșcolari, 155 elevi sunt înscriși în clasele 0-IV, iar 74 elevi în clasele V-VIII, din care 12 elevi în clasa a VIII-a. Prezența la cursuri a elevilor de etnie romă este bună. În această comunitate se derulează proiectul proiectul ”Integrarea – soluția modernizării comunității”, implementat de Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Baia Mare în parteneriat cu Primăria Comunei Satulung și unitatea de învățământ. Proiectul se derulează, până în luna septembrie a anului 2020 și este axat pe șapte componente: educație, ocupare, antreprenoriat, asistență socială și servicii medicale, îmbunătățirea condițiilor de locuit, asistență juridică și promovarea multiculturalismului și a nondiscriminării. Obiectivul general al proiectului este promovarea unui pachet de intervenții integrate cu scopul incluziunii sociale, creșterii capacității de ocupare și reducerii riscului de sărăcie a grupului țintă format din 552 de persoane, din comunitatea Finteușu Mic, comuna Satulung. Măsurile integrate ale proiectului sunt asigurate prin servicii de învățământ gimnazial ”A doua Șansă” pentru 75 de persoane; servicii de formare profesională continuă pentru 240 de persoane, din care minim 180 persoane vor dobândi o calificare la încetarea calității de participant; servicii de informare pentru 276 de persoane, de consiliere pentru 276 de persoane și de inserție pe piața muncii internă pentru 75 de persoane; servicii de formare în antreprenoriat pentru 30 persoane, în vederea ocupării pe cont-propriu și consultanță în dezvoltarea de activități independente care să genereze venituri pentru un număr de până la 15 persoane; servicii sociale și medicale pentru 552 de beneficiari cu scopul de a preveni separarea sau abuzul copilului de familie, a dezvolta competențele parentale, a respecta drepturile persoanelor cu dizabilități și ale vârstnicilor; intervenții în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit pentru 260 de gospodării ale grupului țintă; intervenții în domeniul acordării de asistență juridică și reglementări acte pentru 260 gospodării ale grupului țintă; intervenții în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului pentru 552 de persoane.