Propuneri pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice

La întâlnirea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice au fost discutate probleme referitoare la serviciile sociale pentru persoanele vârstnice, îngrijirea la domiciliu a persoanelor cu nevoi speciale, respectiv un memoriu depus de către structurile reprezentative ale rezerviștilor din Sistemul Național de Ordine Publică și Siguranță Națională. De asemenea, au fost aduse în atenție aspecte cu privire la centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice de la Coroieni și Coltău.
Președintele Consiliu Județean al Persoanelor Vârstnice, Ștefan Lupșa, a declarat că problemele cu privire la serviciile medicale ale persoanelor vârstnice sunt în atenția autorităților și au fost rezolvate. Nu sunt asigurate toate serviciile sociale pentru persoanelor vârstnice, mai ales serviciile de îngrijire la domiciliu. Dezvoltarea acestor servicii ar rezolva parțial o parte din probleme prin centrele rezidențiale, dar nu rezolvă îngrijirea la domiciliu, fiindcă în această situație este nevoie de personal specializat care trebuie plătit, a mai adăugat Ștefan Lupșa. Una dintre propunerile făcute a fost scutirea persoanelor vârstnice de obligații, astfel încât persoanele vârstnice să primească o pensie netă pentru a avea fondurile necesare achitării serviciilor de îngrijire la domiciliu.
Reprezentanții structurilor asociative ale rezerviștilor maramureșeni au făcut un apel cu privire la modificările legislative cu privire la pensiile militare de stat. Președintele filialei maramureșene a ANCMR, colonel în rezervă Ionel Corcodel, a menționat că prin aceste acte normative s-a realizat discriminarea rezerviștilor militari, beneficiari ai pensiilor militare de stat în raport cu pensionarii din sistemul public, deoarece cuantumul pensiilor militare este indexat/actualizat doar cu rata medie de inflație. De asemenea, le-au fost anulate compensațiile oferite prin lege militarilor, dar și pensia suplimentară prin includerea acesteia în baza de calcul plafonată a pensiei de stat, deși statutul juridic este unul distinct. O altă problemă s-a referit la discriminarea diferitelor categorii de pensionari militari care au îndeplinit aceleași condiții de funcție, grad, vechime, însă au cuantumuri diferite ale pensiei în funcție de perioada când au ieșit la pensie, datorită modului inechitabil în care sunt incluse și actualizate în baza de calcul aceste elemente, la care se adaugă și sporurile.
Prefectul Vasile Moldovan a declarat că toate propunerile și problemele discutate în cadrul întâlnirii au fost notate și că va fi întocmită o minută a ședinței care va fi trans