Soluționarea dosarelor de fond funciar

În ședința Comisiei Județene de Fond Funciar au fost soluționate 33 de dosare pe Legea 123/2023, 145 de dosare agricole și 20 forestiere.

Soluționarea dosarelor de fond funciar și forestier reprezintă o prioritate pentru Instituția Prefectului Maramureș, prioritate asumată încă din prima zi de mandat de către prefectul Rudolf Stauder.

La nivelul Instituției Prefectului Maramureș se fac eforturi susținute pentru deblocarea dosarelor din materia fondului funciar și forestier și se lucrează intens pentru soluționarea problemelor maramureșenilor.