Reglementări referitoare la durata de valabilitate a documentelor de călătorie

Legea nr.133/18.06.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate vizează noi reglementări pentru fluidizarea activității și asigurarea unui climat civilizat de furnizare a serviciului public pentru evidența și eliberarea pașapoartelor simple electronice.
”Noile reglementări legislative referitoare la pașapoarte vor intra în vigoare începând de mâine 20 iulie a.c. Durata de valabilitate a pașaportului simplu electronic va fi de 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 12 ani, de 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani și de 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani”, a declarat prefectul Vasile Moldovan.
Valabilitatea pașaportului simplu temporar rămâne aceeași, de 12 luni. Eliberarea pașaportului simplu temporar, pentru cazurile în care cetățenii declară că nu doresc eliberarea unui pașaport simplu electronic, se va realiza în termenul legal prevăzut pentru eliberarea unui pașaport electronic (14 zile calendaristice).
Eliberarea pașaportului simplu temporar, într-un termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, va fi posibilă în situații obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară și urgentă prezentarea persoanei pe teritoriul altui stat și nu există timpul necesar pentru emiterea unui pașaport simplu electronic, situații care trebuie dovedite cu documente care să ateste motivele invocate, precum și în cazurile prevăzute de legislația actuală.
În cazul persoanelor lipsite temporar de capacitate de exercițiu, precum și în cazul persoanelor care, din motive medicale, se află în imposibilitate de a-și exprima voința sau de a se prezenta la autoritatea competentă, cererile pentru eliberarea pașaportului simplu temporar pot fi depuse, în numele titularului, de către reprezentantul legal sau de către autoritățile medicale române ori, după caz, străine, fără ca prezența titularului să fie obligatorie.
Preschimbarea pașaportului se poate solicita și înainte de expirarea termenului de valabilitate, cu programarea prealabilă la serviciul de pașapoarte accesând site-ul www.epasapoarte.ro sau la cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu consular din străinătate.