Pagube în valoare de peste 45 000 mii lei produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în luna mai

Fenomenele hidrometeorologice periculoase care s-au manifestat, la nivelul județului Maramureș în luna mai (”rupere de nori”, precipitații torențiale, vijelie, grindină) au afectat 28 de unități administrativ teritoriale, respectiv 46 de localități și au produs pagube în valoare de peste 45.000 mii lei. Torenții formați pe versanți în urma precipitațiilor au contribuit la creșterea debitelor și pâraielor de pe raza localităților care s-au revărsat din albie. A fost distrusă de apele învolburate o casă și alte două avariate (Moisei), respectiv inundate 30 de anexe gospodărești. Șuvoaiele de apă au spălat 9,5 km de drumuri comunale, respectiv 206, 53 km de străzi și ulițe. Apele revărsate au transportat material aluvionar (mâl, pietriș, lemne, bolovani) care au colmatat secțiuni de scurgere de la poduri și podețe. Au fost afectate de inundații trei obiective socio-culturale. Au fost afectate de apele învolburate trei poduri și 54 de podețe. De asemenea, a fost afectată de viitură o punte pietonală. S-au inundat 77,35 hectare de teren agricol, o stație de captare a apei, 18,2 hectare de pășuni și fânațe, 4 km de drumuri forestiere și 13, 64 km de drumuri agricole. Creșterea debitelor și nivelurilor cursurilor de apă au contribuit la afectarea unui zid de sprijin pe o lungime de 1 km, apărări de mal pe o lungime de 2,1 km, dar și eroziuni de maluri pe o lungime de 5,25 km. Văile și pâraiele de la nivel local au produs colmatări pe o suprafață de 6 km, respectiv rigole pe o lungime de 550 metri. Grindina de dimensiuni mici și medii a afectat 463,8 hectare de teren agricol, panouri și folii de solarii, dar și obiective social economice și culturale. Rafalele puternice de vânt care au avut aspect de vijelie și grindina au produs pagube pe o suprafață de 428,345 mp la anexe gospodărești, respectiv la peste 4400 de locuințe. De asemenea, au fost afectate lucrări de amenajare și apărare de mal aflate în administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș. Din datele primite până în prezent au fost avariate de grindină în municipiul Baia Mare peste 370 bunuri de folosință îndelungată.
”Nu am avut victime sau persoane rănite în perioadele cu fenomene hidrometeorologice periculoase. Echipele de intervenție din cadrul CJSU, grupurile de suport tehnic, comitetele locale pentru situații de urgență, personalul din cadrul serviciile pentru situații de urgență, pompieri militari, echipaje de poliție și persoane voluntare au acționat și intervenit cu mijloace tehnice (autospeciale de intervenție, motopompe, buldo-excavatoare, excavatoare pentru eliminarea efectelor negative produse de precipitațiile abundente, rafalele de vânt puternic și grindină ( evacuare apă, decolmatare poduri, podețe, șanțuri, rigole, asigurarea secțiunilor de scurgere, deblocarea căilor de acces, îndepărtarea materialului aluvionar și curățarea străzilor și ulițelor)”, a spus prefectul Vasile Moldovan, președintele CJSU Maramureș.
Comisii mixte numite prin ordin al prefectului s-au deplasat în teritoriu și au procedat la constatarea și evaluarea pagubelor produse la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Acestea au fost centralizate și s-a procedat la întocmirea unui Proiect de Hotărâre de Guvern în vederea alocării de resurse financiare pentru refacerea și reabilitarea obiectivelor afectate de fenomenele meteorologice periculoase produse în județ. Se lucrează la întocmirea borderourilor privind acordarea de ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor/persoane singure afectate de inundații în luna mai, cu sumele de plată propuse de la nivelul unităților administrativ-teritoriale în funcție de gradul de afectare a bunurilor de folosință îndelungată.