Ajutoare de urgență pe parcursul acestui an, pentru sprijinirea populației afectate de inundații, alunecări de teren, fenomene meteorologice periculoase, produse începând cu luna mai 2019

La ședința cu secretarii unităților administrativ-teritoriale desfășurată astăzi, 10 iunie a.c., în sistem de videoconferință, au fost abordate probleme referitoare noutățile legislative, acordarea de ajutoare de urgență pentru sprijinirea populației afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase, respectiv modificări la legea cadastrului și publicității imobiliare.
Consilierul superior Marinela Haidu, din cadrul AJPIS Maramureș, a prezentat modificările legislative prin care ajutoarele de urgență nominale se aprobă prin notă a ministrului Muncii și Justiției Sociale, pe baza borderourilor agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, cu sprijinul inspectoratelor județene pentru situații de urgență, borderourile fiind avizate de primarii localităților afectate și de prefecți. Pentru sprijinirea promptă a populației pe parcursul anului 2019 și pentru combaterea rapidă a riscului de excluziune socială a celor afectați, normele de acordare a ajutoarelor de urgență au fost simplificate. Astfel, familiile sau persoanele afectate nu mai trebuie să completeze cereri, iar efectuarea anchetelor sociale a fost eliminată.
Prefectul Vasile Moldovan le-a precizat secretarilor unităților administrativ-teritoriale că președintele Consiliului Județean va fi ales prin vot uninominal, conform noilor modificări legislative. De asemenea, ajutoarele de urgență pentru familiile și persoanele singure ale căror bunuri de folosință îndelungată au fost afectate, se acordă în funcție de gradul de afectare (câte 3.000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror bunuri de folosință îndelungată au fost afectate în proporție de peste 90%; câte 2.000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror bunuri de folosință îndelungată au fost afectate în proporție cuprinsă între 50% și 90% inclusiv; câte 1.500 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror bunuri de folosință îndelungată au fost afectate în proporție de până la 50%; exclusiv.
în cazul în care, în urma inundațiilor, alunecărilor de teren și fenomenelor meteorologice deosebite se înregistrează pierderi de vieți omenești, familia persoanei/persoanelor decedate beneficiază suplimentar de suma de 5.000 lei),
a spus prefectul de Maramureș.
Directorul Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș, Ovidiu Ștefan le-a spus secretarilor unităților administrativ-teritoriale că legislația modificată la legea cadastrului și publicității imobiliare a fost făcută în sprijinul cetățenilor, dar și pentru a facilita lucrările în domeniu. Astfel, taxa pe valoarea adăugată se adaugă la sumele care decontează de către Agenția Națională pentru cofinanțarea sau finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de unitățile administrativ-teritoriale. Notarea în cartea funciară a calității de monument istoric este scutită de tarif. Radierea construcțiilor din cartea funciară se efectuează în baza autorizației de desființare și a procesului verbal de recepție sau, în lipsa acestora, a actului administrativ emis de autoritatea locală competentă prin care se confirmă desființare construcției, precum și prin documentele cadastrale, în cazurile prevăzute prin regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară. Planurile parcelare întocmite în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate se publică la primărie pentru o perioadă de 60 de zile, timp în care se pot face cereri de rectificare. În cadrul Programului național de cadastru și carte funciară se cofinanțează și lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, valoarea cofinanțării fiind prevăzută în cuantumul din legislație. Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligată să ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciară, a mai adăugat directorul Ovidiu Ștefan.