Măsuri dispuse pentru îndepărtarea depozitelor necontrolate de deșeuri identificate pe cursurile de apă din județ

La nivelul județului Maramureș, o comisie mixtă alcătuită prin ordinul prefectului a procedat la verificarea a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă, întreținute rigolele și șanțurile pe raza celor 76 de unități administrativ-teritoriale în vederea asigurării secțiunilor de scurgere a apelor mari, respectiv prevenirii/diminuării pagubelor produse de inundații generate de deversări ale cursurilor de apă.
”Echipele mixte care s-a deplasat în teritoriu a efectuat verificări pe 43 de cursuri de apă și afluenții acestora din bazinele hidrografice. Au fost identificate pe maluri, în albia minoră depozite necontrolate de deșeuri alcătuite din: materiale plastice, textile, materiale rezultate din construcții, din demolări, resturi menajere, utilaje dezmembrate, cauciucuri dar și resturi vegetale rezultate din toaletarea copacilor. Pe cursurile de apă au fost identificate, sporadic, materiale textile și pungi agățate în vegetația de pe ambele maluri. De asemenea, pe raza unor unități administrativ-teritoriale au fost găsite materiale transportate (navete/plastic/sticle, etc) provenite de pe raza altor unități administrativ-teritoriale și aruncate în zone din apropierea cursurilor de apă” a spus prefectul Vasile Moldovan.
Comisiile nu au constatat existența de depozite de materiale lemnos pe formațiunile torențiale din apropierea zonelor locuite. Persistă în continuare existența unor depozite necontrolate de deșeuri, create de locatarii riverani cursurilor de apă, pe maluri și în taluzuri, în zona proprietății cu malul cursului de apă. O situație aparte a fost semnalată pe cursul râului Cisla, unde riveranii au depozitat pe maluri, după anul 1990, diferite deșeuri. Acestea au fost acoperite cu pământ, zona fiind transformată în parcare, platforme, grădini. Prin aceste lucrări neautorizate albia râului a fost îngustată și a fost redusă secțiunea de scurgere. Șanțurile și rigolele de scurgere sunt neîntreținute și colmatate în procent de 10-15%.
Echipele mixte au dispus măsuri și termene pentru eliminarea depozitelor necontrolate de deșeuri existente pe maluri și în albia minoră, igienizarea și salubrizarea acestora. O altă măsură dispusă a fost de curățare și decolmatare a șanțurilor și rigolelor în vederea asigurării scurgerii naturale a apelor. Echipe abilitate vor verifica stadiul realizării măsurilor stabilite în actele de control și vor aplica prevederile legale în caz de neconformare, a adăugat președintele CJSU, Vasile Moldovan.