Asigurarea circulației rutiere la nivelul unităților administrativ-teritoriale

La ședința cu secretarii unităților administrativ-teritoriale, desfășurată, în sistem de videoconferință au fost dezbătute probleme referitoare la asigurarea practicabilității sectoarelor de drumuri publice. Sistem de videoconferință a fost implementat cu sprijinul Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Maramureș.
Prefectul Vasile Moldovan a spus: ”Vom desfășura de acum încolo, toate întâlnirile în sistem de videoconferință. Vă solicit să acordați sprijin cetățenilor care se confruntă cu probleme, datorită ninsorii abundente, respectiv să asigurați desfășurarea traficului rutier pe drumurile publice la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Vom avea, în acest an, două procese legislative, alegeri europarlamentare și alegeri prezidențiale. De asemenea, avem rugămintea de a vă implica și asigura prezența la cursurile organizate la Centrul Zonal de Pregătire de Protecție Civilă Cluj-Napoca.
Noutățile legislative referitoare la stabilirea salariului de bază minim brut pe țară, garantat in plată, programele de dezvoltare în zona montană, stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară, statutul inspectorului de muncă, atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale în prevenirea și combaterea violenței domestice, legilor fondului funciar, gestionarea fondurilor cinegetice, au fost prezentate de Rodica Pop, șef serviciu verificarea legalității, aplicarea actelor normative și contencios administrativ. Alte precizări au fost semnalate cu privire la raportul anual al unității administrativ-teritoriale, obligativitatea prezentării raportului de activitate de către viceprimari si consilierii locali. Evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici pentru anul 2018, se realizează până la data de 31 martie, față de 31 ianuarie prevăzută de vechea reglementare.
La videoconferința au participat 65 de unități administrativ-teritoriale. Sunt și alte unități administrativ-teritoriale care au pregătite resursele necesare instalării aplicației de videoconferință.