Acțiuni complexe de control la Ocolul Silvic Poieni

Instituția Prefectului-Județul Maramureș s-a autosesizat cu privire la aspectele prezentate în mass-media referitoare la încălcarea legislației în vigoare, săvârșirii unor abateri de la cadrul legal și normativ, în ceea ce privește fondul forestier din Ocolul Silvic Poieni.

Subprefectul Rudolf Stauder a spus: ” Ne-am autosesizat și împreună cu celelalte instituții din județ am avut o ședință tehnică de lucru, cu respectarea măsurilor de prevenire și limitare a infecțiilor cu SARS-CoV-2, în care au fost stabilite obiectivele și planul de acțiune al activității de control. A fost constituită, prin ordin, o comisie mixtă de verificare, alcătuită din reprezentanți ai Instituției-Prefectului Județul Maramureș, Consiliului Județean Maramureș, Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș, Inspectoratului Județean de Jandarmi Maramureș și Gărzii Forestiere Cluj. Au fost solicitate documente, rapoarte, acte de control care vor fi analizate de către membrii comisiei, inclusiv dacă au fost dispuse măsuri după controalele efectuate.”
Echipele de control care se vor deplasa la Ocolul Silvic Poieni vor verifica cu sprijinul specialiștilor silvici din cadrul Gărzii Forestiere Cluj respectarea legislației în vigoare, a dispozițiilor legale referitoare la autorizarea și exploatarea masei lemnoase, achiziției, transportării, depozitării și comercializării masei lemnoase. La finalul activității de control va fi întocmit un raport, care în funcție de constatări, va fi înaintat instituțiilor abilitate de la nivel central și județean pentru a fi dispuse măsurile necesare.