Videoconferință M.A.I. – începerea anului școlar în condiții de siguranță pentru copii

Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ministrul afacerilor interne, interimar, Mihai-Viorel FIFOR, împreună cu Valer-Daniel BREAZ, ministrul culturii şi identităţii naţionale și ministru interimar al educației naționale, au condus, astăzi, o videoconferință cu prefecții, șefii structurilor MAI din teritoriu la care au fost prezenți și reprezentanții inspectoratelor școlare județene.

Scopul acestei ședințe a fost verificarea stadiului măsurilor dispuse în 31 iulie a.c., dată la care s-a solicitat de către ministrul interimar al afacerilor interne o analiză privind pregătirea unităților de învățământ pentru începerea anului școlar, atât din punct de vedere al avizelor de funcționare și securitate la incendiu, dar și al siguranței în zona adiacentă școlilor.

În urma raportărilor primite, ministrul Mihai Fifor a solicitat tuturor prefecților ca, până la sfârșitul acestei zile, să înainteze o situație la zi a unităților școlare care nu au grupuri sanitare în interior și la care dintre ele există lucrări de amenajare în acest sens, iar până miercuri să înainteze o evaluare a unităților de învățământ care nu sunt conectate la o sursă de apă potabilă. Pentru acestea din urmă, prefecții au primit sarcina de a identifica soluții de rezolvare în cel mai scurt timp.

De asemenea, vor fi analizate toate situațiile în care unitățile de învățământ nu au autorizație de securitate la incendiu sau cărora le lipsesc avizele direcțiilor de sănătate publică.

Ministrul interimar al afacerilor interne a solicitat ca, până la sfârșitul acestei săptămâni, fiecare unitate administrativ teritorială să realizeze un plan de cooperare în domeniul ordinii și siguranței publice care să vizeze siguranța în școli și în preajma unităților de învățământ.

Autoritățile județene vor continua verificarea tuturor mijloacelor auto care asigură transportul școlar, iar Poliția va intensifica acțiunea de combatere a transportului pirat de persoane.

În final, ministrul interimar al afacerilor interne a solicitat prefecților să se deplaseze personal în teren împreună cu inspectorii școlari și reprezentanții inspectoratelor județene de Poliție, Pompieri, astfel încât să cunoască în detaliu toate problemele din zona lor de competență.
Termenul pentru o nouă raportare privind stadiul îndeplinirii tuturor acestor măsuri este vineri, 23 august a.c., ora 14.00.

* * *
Creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar rămâne una dintre prioritățile structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit datelor centralizate la finalul anului școlar 2018, funcționau 18.723 unități de învățământ preuniversitar (dintre care aproape 6.300 în mediul urban), în cadrul cărora au fost înscriși aproape 3.000.000 de elevi. Dintre acestea, 17.824 unități de învățământ se regăsesc în sistemul de învățământ de stat.

Până la acest moment, din punct de vedere al asigurării cu pază și al dotării cu sisteme de supraveghere video, aproape 12% dintre școli sunt asigurate exclusiv cu pază umană, peste 35% sunt dotate exclusiv cu sisteme de supraveghere video, iar aproape 18% dispun atât de pază umană, cât și de sisteme de supraveghere video. De menționat este faptul că peste 34% dintre acestea nu dispun nici de pază umană și nici de sisteme video.

În anul de învățământ precedent, în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, au acționat aproape 5.900 de reprezentanți ai forțelor de ordine (poliție, jandarmerie, poliție locală, alte forțe), 86,53% dintre aceștia fiind angajați ai Ministerului Afacerilor Interne.

Direcţia Informare şi Relaţii Publice