Sprijin pentru respectarea legislației cu privire la acordarea sporului de 15% acordat salariului de bază pentru asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități

La întâlnirea Comisiei de Dialog Social a județului Maramureș a fost prezentat raportul de activitate în anul 2018, în care au fost discutate probleme de ordin economic, social, organizatoric, legislativ, sănătate, învățământ etc.
Prefectul Vasile Moldovan a spus:” Ședințele s-au desfășurat în prezența majorității membrilor. Comisia are în componență 31 de membri titulari și supleanți (reprezentanții confederaților sindicale reprezentative la nivel național, 10 reprezentanți de la confederațile patronale și 14 reprezentanți ai autorităților publice). Propunerile formulate de către partenerii de dialog au fost transmise la nivel central și local pentru rezolvarea problemelor ridicate de către reprezentanții sindicatelor”.
Președintele Uniunii Sindicale Teritoriale ”Cartel-Alfa” filiala Maramureș, Florin Hossu a solicitat sprijin pentru aplicarea prevederilor Legii 153/2017, față de asistenții personali angajați care au dreptul la un spor 15% la salariul de bază pentru activitatea desfășurată de către asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități, angajați de către unitățile administrativ-teritoriale, care în conformitate cu prevederile legale au dreptul de a beneficia la aceste sporuri.
Uniunea Județeană Sanitas Maramureș au depus o sesizare referitoare cu privire la determinarea sporului pentru condiții de muncă prevăzute de către OUG114/2018. Sindicaliștii au menționat că pentru angajații din sănătate și asistență socială determinarea este diferită, este inechitabilă, deoarece medicii, asistenți medicalii, ambulanțierii/șoferii de pe autosanitară beneficiază de un cuantum al sporului aplicat la salariu, beneficiază de toate indexările legale, iar pentru celelalte categorii de personal din sistem (psihologi, infirmieri, brancardieri etc) sporul pentru condiții de muncă este plafonat la nivelul celui încasat în luna decembrie a anului trecut. Ei au solicitat sprijin pentru comunicarea sesizării la nivel central și rezolvării situației sporului acordat pentru condițiile de muncă.