Raport de activitate și asigurarea finanțării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș

La întâlnirea Comisiei de Dialog Social care a avut loc astăzi, 29 ianuarie a.c., la Palatul Administrativ a fost prezentată activitatea desfășurată în anul trecut, situația bugetării insuficiente a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, propuneri de teme pentru ședințele din acest an. Comisia este alcătuită din 32 de membri, din care opt reprezentanți ai confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național, 10 reprezentanți ai confederațiilor patronale reprezentative la nivel național și 14 reprezentanți din partea autorităților publice locale.
Prefectul Nicolae-Silviu Ungur a prezentat un raport al activității desfășurată în anul 2019 de către comisie. ”La întâlniri au fost discutate aspecte referitoarea la desfășurarea procesului educațional din învățământul tehnic și profesional, în acord cu necesitățile de pe piața de muncă; problemele cu care s-au confruntat asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități din unele unități administrativ-teritoriale; înscrierea elevilor din învățământul primar la Târgu Lăpuș; acordarea drepturilor de pensie, prin neaplicarea recalculării pensiei pentru foștii angajați de la IPEG; problemele de la Spitalul de Psihiatrie din Cavnic, respectiv de la secția Școlii de Artă din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Liviu Borlan”; propuneri de comasare a unor unități de învățământ, revendicări ale Uniunii Județene ”Sanitas” Maramureș; prezentarea de observații, propuneri și puncte de vedere cu privire la modificarea regulamentului de funcționare a comisiei”, a spus prefectul de Maramureș.
Au fost transmise memoriile și notele revendicative depuse la ministerele și instituțiile centrale pentru analiză, semestrial s-au întocmit și trimis la Ministerul Afacerilor Interne rapoarte și informări cu privire la problemele discutate.
Despre situația sesizată de către Uniunea Sindicală Teritorială ”Cartel Alfa”, filiala Maramureș referitoare la bugetarea insuficientă și funcționarea eficientă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș; lipsa de personal; reorganizarea centrelor pentru adulți cu dizabilități; acordarea sporului de 7,5% pentru asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități, în condițiile în care alte categorii de angajați din cadrul direcției primesc un spor mai mare. Au avut loc discuții fundamentate pe principii, proiecția bugetului instituției, respectiv bugetul Consiliului Județean Maramureș și s-a decis transmiterea unei adrese la ministerele de resort în vederea găsirii de soluții pentru asigurarea serviciilor și funcționării direcției.
În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, întâlnirea Comisiei de Dialog Social se desfășoară lunar. Confederațiile patronale și sindicale, dar și serviciile publice deconcentrate vor propune teme și probleme din sfera de activitate pentru a fi comunicate și pentru a configura programul întâlnirilor. De asemenea, pot avea loc și întâlniri care sunt organizate la solicitarea partenerilor sociali, în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al comisiei.