Protejarea patrimoniului cultural național

În ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență desfășurată astăzi, 16 aprilie a.c. s-au discutat aspecte privind prăbușirea unor pereți de la imobile situate în municipiul Baia Mare, respectiv orașul Baia Sprie, ambele înregistrate pe lista monumentelor istorice.

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prefectul Vasile Moldovan, a precizat că în situații de urgență pot fi emise avize de urgență pentru intervenții, fără consultarea comisiilor specialitate (Comisia Zonală a Monumentelor Istorice etc.) de către Direcțiile Județene de Cultură, cu condiția ca intervențiile să fie reversibile. Intervențiile în regim de urgență se fac cu specialiști și experți atestați ai Ministerului Culturii și Identității Naționale și sub inspecția și controlul propriu al Direcției Județene pentru Cultură Maramureș. Eliberarea avizelor de urgență pentru înlăturarea pericolului public au ca scop asigurarea protecției construcției în ansamblul ei și a elementelor purtătoare de valori culturale (tehnice, artistice, memoriale etc.) în timpul intervenție și după aceasta, respectiv asigurarea documentării intervenției, a mai adăugat președintele C.J.S.U.

Referitor la situația din municipiul Baia Mare, președintele C.LS.U. Baia Mare, primarul Cătălin Cherecheș a spus: ”Administratorul judiciar/lichidatorul  are obligația de a conserva bunurile pentru a nu aduce prejudicii creditorilor și statului. Am depus sesizare penală, iar prin Hotărârea Consiliului Local Baia Mare ne-am exercitat dreptul de preemțiune, am procedat la stabilirea unui expert atestat pentru efectuarea unei evaluări la zi. Diferența dintre valoarea evaluării inițiale și cea actuală va reprezenta suma pentru care Municipiul Baia Mare se va constitui ca parte civilă cu privire la administrarea deficitară a clădirii de patrimoniu. Construcția nu poate fi reabilitată, conform experților, deoarece este afectat peretele principal, iar planșeul este distrus în proporție de 40%. Am făcut demersurile necesare pentru punerea în siguranță a clădirii, am dat amenzi, dar tot nu s-au luat măsurile necesare. Noi vom solicita ca imobilul să fie reconstruit și pus în valoarea ca monument istoric al municipiului Baia Mare”.

Directorul Direcției Județene pentru Cultură Maramureș, Aura Pintea, a menționat că structura imobilului amplasat în Piața Libertății din orașul Baia Sprie este grav avariată. Ne-am deplasat în teren împreună cu reprezentanții Inspectoratului de Poliției al Județului Maramureș pentru verificarea stării de siguranță a imobilului și luarea măsurilor de siguranță. În urma verificărilor s-a constatat faptul că firma care deținea imobilul a fost radiată la cererea acesteia.

În ședința extraordinară a fost aprobată constituirea unei comisii mixte, alcătuite din reprezentanți ai Instituției Prefectului-Județul Maramureș, Consiliului Județean Maramureș, Inspectoratului de Poliției al Județului Maramureș, Inspectoratului de Stat în Construcții, Direcției Județene pentru Cultură Maramureș și din cadrul unităților administrativ-teritoriale, care să procedeze la identificarea clădirilor ce presupun un grad de risc ridicat din punct de vedere al structurii de rezistență, dar și pentru luarea măsurilor specifice de înlăturare a stării potențial generatoare de situații de urgență. De asemenea, au fost aprobate grupurile de suport tehnic constituite la nivelul județului.