Plan de măsuri aprobat pentru diminuarea potenţialelor efecte negative ale caniculei şi secetei pe teritoriul judeţului Maramureş

Prefectul Rudolf Stauder, președintele C.J.S.U. Maramureș a declarat că planul de măsuri aprobat pentru perioada sezonului estival 2022 include următoarele obiective:
➡️adoptarea unor măsuri eficiente destinate prevenirii şi protecţiei populaţiei, precum şi limitării consecinţelor negative ce pot apărea ca urmare a producerii situațiilor de urgență specifice;
➡️dinamizarea acţiunilor de identificare şi de supraveghere a riscurilor din zona locaţiilor publice unde se organizează evenimente cultural-artistice, manifestări cu public numeros, în vederea prevenirii şi limitării efectelor negative produse de secetă, caniculă și de fenomenele hidrometeorologice periculoase;
➡️creșterea capacităţii operative şi de intervenţie la nivel județean în scopul gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă specifice sezonului (căderi de grindină, vânt puternic, secetă, caniculă, incendii la fondul forestier, la vegetația uscată sau la culturile de cereale);
➡️cooperarea între serviciile publice deconcentrate, între acestea şi instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale, în vederea cunoaşterii şi rezolvării în comun a tuturor problemelor ce pot afecta interesele populaţiei judeţului;
➡️creșterea interesului public cu privire la menținerea stării de normalitate și de participare la acțiunile de intervenție și limitarea factorilor de risc generatori de situații de urgență.
Pentru punerea în aplicarea a planului vor fi desfășurate acțiuni de:
➡️informare a populației cu privire la măsurile de prevenire și a regulilor care trebuie respectate în perioadele de caniculă pentru atenuarea efectelor acesteia;
➡️verificare a respectării de către angajatori a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;
➡️supraveghere a surselor potențiale de poluare pentru evitarea producerii de poluări accidentale;
➡️ asigurare a unor surse alternative de apă;
➡️ monitorizare a calității apei potabile din sistemele autorizate de alimentare cu apă potabilă;
➡️identificare a organizaţiilor neguvernamentale din domeniul asistenţei sociale, fundaţii şi societăţi care prestează servicii de îngrijire la domiciliu în vederea cooperării pentru acordarea de ajutor pe perioada de caniculă persoanelor aflate în dificultate;
➡️asigurare cu prioritate a asistenţei medicale pentru persoanele cu afecţiuni a căror evoluţie poate fi influenţată negativ de temperatura crescută a factorilor de mediu, având în vedere influenţa generală a acestui fenomen meteorologic asupra sănătăţii populaţiei, precum și asigurarea stocului de medicamente necesar activității, inclusiv a condițtiilor de păstrare ale acestora;
➡️identificare la nivelul unităților administrativ-teritoriale a locurilor pentru amplasarea punctelor de prim ajutor şi a punctelor de distribuţie a apei potabile;
➡️întocmire şi actualizare la nivelul localităţilor a evidenţei persoanelor aflate în dificultate, a căror stare de sănătate poate fi influenţată negativ de caniculă;
➡️suplimentare a numărului ambulanţelor şi a personalului medical, asigurarea unor cantităţi suficiente de medicamente şi materiale sanitare, creşterea nivelului de operativitate în rezolvarea solicitărilor, precum şi controlul respectării dispoziţiilor legale privind organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat;
➡️asigurare de surse alternative de electricitate pentru funcţionarea în condiţii optime a activităţii unităţilor medicale, îndeosebi a celor de urgenţă;
➡️controale în zonele în care se recoltează cerealele păioase, prin intermediul componentei preventive a serviciilor voluntare pentru situații de urgență, cu privire la modul în care sunt respectate prevederile cuprinse în Normele generale de apărare împotriva incendiilor;
➡️organizare și desfășurare a unor campanii de informare cu privire la arderea de resturi vegetale, gunoaie, deșeuri și alte materiale combustibile;
➡️interzicere a arderii miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor pentru situaţii de urgenţă, conform prevederilor legislației în vigoare;
➡️controale în zonele în care au loc incendii de vegetație uscată, forestieră și miriști;
➡verificare şi completare a dotării ocoalelor silvice şi a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă cu materialele necesare pentru stingerea incendiilor la fondul forestier;
➡️supraveghere a lizierelor pădurilor care se află la limită cu terenurile agricole, în perioadele când se execută lucrări agricole, în vederea sesizării în timp util a oricărui eveniment care pune în pericol integritatea fondului forestier, precum și a luării măsurilor adecvate pentru preîntâmpinarea/limitarea pagubelor;
➡️organizare și efectuare de patrulări în perimetrul fondului forestier, în zonele frecventate de cetățeni și pe traseele turistice;
➡️informare a populaţiei asupra faptului că utilizarea focului deschis pentru prepararea hranei în zonele de agrement şi în gospodării se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi;
➡️controale în unitățile de alimentație publică și la agenții economici pentru identificarea și eliminarea de la consum a produselor alimentare care reprezintă un risc pentru sănătatea publică;
➡️identificare şi nominalizare a sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi a lipsei de precipitaţii.
Patrulele din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne (polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră) vor anunța în timpul executării misiunilor, dispeceratele în cazul identificării de persoane afectate de caniculă și disconfort termic. De asemenea, vor fi verificate respectarea măsurilor legislative în zonele special amenajate pentru picnic și vor fi intensificate schimburile de informații la nivelul structurilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență cu privire la evenimentele care pot pune în pericol siguranța cetățenilor, a bunurilor materiale și a mediului, a mai precizat prefectul Rudolf Stauder.