Modificări legislative la legea fondului funciar

În Monitorul Oficial nr.679/2018 a fost publicată Legea nr.231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.
”Actul normativ reglementează situația juridică a terenurilor aferente caselor de locuit și anexelor gospodărești, precum și curtea și grădina din jurul acestora, situate atât în zonele cooperativizate, cât și în cele necooperativizate, prin reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate, cu îndeplinirea anumitor condiții”, a spus prefectul Vasile Moldovan.
Modificarea și completarea legislativă instituie un termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a Legii nr.231/2018, respectiv perioada 9 august-6 decembrie 2018, în care persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile legii pot formula cereri pentru reconstituirea și/sau constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente locuințelor.
În cazul terenurilor din zonele cooperativizate, în lipsa actelor doveditoare ale dreptului de proprietate la data intrării în cooperativa agricolă de producție, dovada se poate face și cu alte mijloace de probă, inclusiv declarații autentice de martori.
Menționăm faptul că nu fac obiectul acestei legi dosarele aflate în curs de soluționare prin procedurile administrative ori judiciare. De asemenea, actul normativ aduce modificări ale Legii fondului funciar nr.18/1991 și cu privire la scoaterea definitivă sau temporară, respectiv introducerea în circuitul agricol a terenurilor.