MESAJUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE, CARMEN DANIELA DAN, CU OCAZIA SĂRBĂTORIRII ZILEI UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE

Unirea Principatelor Române este evenimentul determinant care, prin implicațiile politice, dar mai ales prin semnificația sa istorică, a adus România în rândul statelor europene, constituind premisele statului național, suveran și independent, unitar și indivizibil de astăzi.
Mica Unire, pentru noi, ca români, este unul dintre simbolurile reușitei și ale împlinirii unor aspirații comune, având ca temelie unitatea de voință și lupta solidară pentru împlinirea unor scopuri ce păreau, multora, irealizabile.
24 Ianuarie este, în primul rând, despre unitate. Fiecare dintre cei implicați în Unirea Principatelor Române, acum 160 de ani, a fost omul timpului său, și-a împlinit datoria și menirea. EI TOȚI vor rămâne modele de urmat pentru noi și pentru generațiile viitoare.
Din acești Oameni Mari, din Eroii neamului și din istoria noastră ne extragem puterea de a merge mai departe, de a sta cu fruntea sus în fața lumii întregi.
România este puternică dacă noi suntem uniți, România are viitor prin solidaritatea celor care simțim cu adevărat românește, România este și va fi o țară respectată atât timp cât și noi, la rândul nostru, știm să cinstim memoria strămoșilor noștri și să ne iubim și să ne înțelegem istoria.

La mulți ani, români!