Măsuri de prevenire a abandonului școlar de către elevii de etnie romă din comuna Coltău

Inspectorul pe problemele romilor din cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Maramureş, Cristina Moldovan și inspectorul școlar pentru minorități din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, Edith Lapsanszki au participat la o întâlnire de lucru, la Primăria Comunei Coltău, pe tematica reducerii şi stopării fenomenului de abandon şcolar al elevilor de etnie romă. Împreună cu primarul comunei, Lajos Csendes, secretarul unității administrativ-teritoriale, consilierul primarului pe problemele romilor, directorul și directorul adjunct al unității de învățământ, mediatorul școlar, mediatorii sanitari și cadrele didactice s-a analizat situația abandonului școlar la nivelul elevilor de etnie romă, respectiv au fost identificate măsuri de prevenire pentru stoparea acestui fenomen.
La Şcoala Gimnazială “Petofi Şandor” din Coltău sunt 26 elevi de etnie romă din ciclul gimnazial care se află în abandon şcolar. Aceștia acumulează absențe la orele de curs, în special elevii din clasa a V-a și a VI-a. De asemenea, abandonul școlar se înregistrează în perioada mariajului timpuriu. Măsurile de prevenire a abandonului școlar identificate de cei prezenți includ reintegrarea în sistemul educaţional, dar şi o implicare mai bună care să aibă rolul de a convinge părinţii elevilor să se implice în procesul de educaţie a copiilor.
În anul şcolar 2018-2019, în cele două şcoli din cadrul comunităţii de romi sunt înscriși 330 elevi de etnie romă, din care 95 sunt preşcolari, 169 aparţin claselor 0-IV, iar 66 claselor V-VIII. Dintre aceștia, 92 elevi sunt cuprinşi în cadrul proiectului “Incluziune socială prin intervenţii integrate inovativ şi eficient » implementat de Primăria Comunei Coltău prin Măsura POCU 4.1. După finalizarea orelor de curs, elevii au asigurată zilnic masa de prânz şi beneficiază de sprijin în efectuarea temelor. În cadrul proiectului sunt incluși 18 persoane adulte în programul ”A doua şansă” pentru ciclul primar de învăţământ. A avut loc o întâlnire cu părinții elevilor care sunt în abandon școlar în care s-a discutat despre importanța frecventării cursurilor școlare, iar părinții au afirmat că își vor trimite copiii la școală și vor acorda o mai mare atenție prezenței la cursuri, respectiv procesului educativ.