Lucrări de reparații pe DJ 188, în zona localităților Vișeu de Jos – Bogdan Vodă

În ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș au fost discutate aspecte referitoare la Regulamentul de organizare și funcționare al comitetului, dar și de reorganizare al CJSU, potrivit prevederilor HG nr.557/2016, respectiv Ordinului comun 459/2019 al Ministerului Apelor și Pădurilor, respectiv al Ministerului Afacerilor Interne pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele hidrometeorologice periculoase.
Pregătirea autorităților locale pentru sezonul rece
Ministerul Afacerilor Interne a solicitat în vederea bunei gestionări a efectelor meteorologice din perioada sezonului rece, pregătirea autorităților administrației publice locale pentru desfășurarea în bune condiții a activităților economice și sociale, asigurarea utilităților publice, identificarea și supravegherea unor riscuri posibile sezonului rece. ”Au fost întreprinse demersurile necesare și am solicitat comitetelor locale pentru situații de urgență să ne comunice stadiul pregătirilor pentru sezonul de iarnă, situația contractelor în vederea deszăpezirii drumurilor publice, asigurarea materialelor antiderapante, asigurarea carburanților pentru desfășurarea activităților de deszăpezire, asigurarea rezervelor de combustibil. Sunt încheiate contracte de deszăpezire pentru drumurile naționale și județene, iar la nivelul unităților administrativ-teritoriale au fost încheiate 10 contracte, 36 unități administrativ-teritoriale vor desfășura activitatea cu forțe proprii și sunt în procedură de achiziție 30 de contracte. Sunt asigurate, la această dată, stocuri pentru intervenție la deszăpezire ( 2980 tone nisip, 6446 tone sare, 4104 tone carburanți), dar și pregătite mijloace tehnice. Vom avea echipe mixte care se vor deplasa în teren, după finalizarea contractelor de achiziție, care vor verifica bazele/punctele de intervenție, situația stocurilor și utilajelor de intervenție”, a menționat subprefectul Alexandru Cosma.
Inspectoratul Școlar Județean Maramureș deține autorizație de construire emisă în anul 1996, respectiv autorizație de securitate la incendiu pentru imobilul în care își desfășoară activitatea. Pentru alte imobile care au fost construite înainte de 1992, conform HG nr.51/1992 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de prevenire și stingere a incendiilor, clădirile nu au obligativitatea obținerii acestui act administrativ. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a început desfășurarea activității în imobilul situat pe strada Petofi Șandor nr. 14, din Baia Mare, în anul 2006. A fost realizată, anul trecut, o documentație de urbanism și s-a obținut certificatul de urbanism nr.431/2018 pentru extinderea imobilului, urmând să se procedeze la întocmirea documentației pentru obținerea autorizației sanitare. De asemenea, au fost întreprinse demersuri pentru solicitarea de la autoritățile locale a unui spațiu adecvat pentru desfășurarea activității inspectoratului și realizarea unui schimb patrimonial.
DJ 188 afectat de fenomene hidrometeorologice periculoase
Fenomenele hidrometeorologice periculoase din lunile mai, iunie și iulie au afectat drumul județean în localitățile Vișeu de Jos și Bogdan Vodă (zona cartierului Danova). Primarul Gavrilă Șimon a sesizat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și SC Drumuri Poduri Maramureș SA despre alunecarea de teren care a afectat terasamentul drumului județean și podul de la ieșirea din comuna Vișeu de Jos și care pun în pericol desfășurarea circulației rutiere. De asemenea, a solicitat efectuarea lucrărilor de reparații necesare. Inginerul Tiberiu Tulici, șef producție în cadrul SC Drumuri Poduri Maramureș SA a precizat că pe DJ 188 urmează să fie executate lucrări complexe și că a fost întocmit un proiect tehnic. Până la realizarea acestora, vor fi instalate indicatoare de semnalizare rutieră a zonei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase (reducerea vitezei, drum îngustat).