Buletinul informativ

Buletin Informativ – Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice

Fiecare autoritate sau institutie are obligatia sa comunica din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza activitatea aici

b) structura organizatorica aici 

c) conducerea institutiei aici

d) datele de contact aici

e) sursele financiare aici

f) programele si strategiile aici

g) lista documentelor de interes public aici

h) lista documentelor produse si/sau gestionate conform legii aici

j) programul  de audiente aici

i) modalitatea de contestare a deciziei autoritatii sau institutiei publice in situatia in care persoana se considerata vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate:

Art. 22- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
(1)În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din lege.
(2)Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3)Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4)Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabila