Exercitarea controlului de legalitate la 24.791 de acte administrative ale autorităților administrației publice locale

La ședința cu secretarii generali ai unităților administrativ-teritoriale, desfășurată astăzi, 27 ianuarie a.c., la Palatul Administrativ, au fost discutate aspecte referitoare la exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative; notarea posesiei; modificarea normelor de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții; elaborarea și aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale; pregătirea alegerilor locale și parlamentare.
”În anul trecut au fost supuse verificării legalității de angajații din serviciul juridic un număr de 24.791 acte administrative emise/adoptate de către autoritățile administrației publice locale. Dintre acestea 272 au fost hotărâri ale Consiliului Județean Maramureș, 4624 de hotărâri ale consiliilor locale (552 municipii, 1336 orașe și 2766 comune). De asemenea, au fost verificate 620 de dispoziții emise de Președintele Consiliului Județean Maramureș, respectiv 19.275 de dispoziții ale primarilor. Reprezentanții unităților administrativ-teritoriale au solicitat 54 avize de legalitate pentru actele adoptate/emise la nivel local”. Din totalul actelor verificate, s-a inițiat procedura prealabilă pentru 17 acte administrative, 14 hotărâri și trei dispoziții. Un număr de patru hotărâri și trei dispoziții au fost revocate/modificate, iar pentru 10 hotărâri a fost sesizată instanță de contencios administrativ”, a spus prefectul Nicolae-Silviu Ungur.
Au fost transmise prefectului 587 de acte peste termenele prevăzute de lege.
La nivelul județului sunt depuse peste 3000 de dosare de fond funciar, iar pentru a eficientiza activitatea s-a făcut recomandarea comisiilor locale să îndrepte solicitanții să depună cereri în vederea notării posesiei, conform legii cadastrului și a publicității imobiliare, republicată cu modificările și completările ulterioare. Problemele ridicate de către secretarii generali ai unităților administrativ-teritoriale cu privire la notarea posesiei au vizat: nesemnarea de către vecini a proceselor verbale de vecinătate, reticențe în eliberarea adeverinței care reglementează situația asupra proprietăților; lipsa inventarului domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale. Directorul OCPI Maramureș, Ovidiu Ștefan, a precizat că în cazul refuzului de semnare a procesului verbal de vecinătate, se va ajunge la instanța de judecată.
Secretarul general al județului Maramureș, Aurica Todoran, a prezentat modificările legislative cu privire la normele de aplicare ale Legii nr.50/1991. În județul nostru sunt 25 de unități administrativ-teritoriale care nu au constituite în organigramă structuri și personal de specialitate pentru autorizarea lucrărilor de construcții. În acest context, aceste autorități ale administrației publice locale nu mai pot emite autorizații de construcții, iar ele vor fi emise de către Consiliul Județean Maramureș. Conform prevederilor legislației în vigoare, actele unităților administrativ-teritoriale nu vor mai fi publicate în Monitorul Oficial al Județului Maramureș. Acestea vor fi publicate în monitorul local și pe pagina web a autorității administrației publice locale. Comisia națională de heraldică a respins documentele pentru stemele a două unități administrativ-teritoriale. Alte 10 uat-uri nu au trimis documentele pentru avizare, iar pentru 11 uat-uri au fost formulate amendamente, a mai adăugat secretarul general al județului, Aurica Todoran.