COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 227 din 06 octombrie 2018

În contextul desfășurării referendumului pentru revizuirea Constituției, la sediul MAI a avut loc prima declarație de presă a purtătorului de cuvânt comisar-șef Monica Dajbog. Redăm în continuare conținutul acesteia:

“Pe parcursul celor două zile ale referendumului, vom organiza mai multe declarații cu privire la misiunile structurilor MAI pentru asigurarea ordinii publice și pentru asigurarea pazei secțiilor de votare.

De asemenea, vom prezenta informații privind modul de soluționare a eventualelor sesizări referitoare la încălcarea legii în legătură cu procesul de votare.

Astăzi și mâine, pentru desfășurarea în siguranță a referendumului au fost mobilizați, în medie zilnic, 38.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, în majoritate polițiști, jandarmi și pompieri. Aceștia se adaugă dispozitivului de 12.000 de efective care sunt la datorie în mod curent la nivel național.

Personalul MAI se poate suplimenta în funcție de situația operativă.

În cursul nopții, efectivele MAI au asigurat paza secțiilor de votare din întreaga țară.

În majoritatea secțiilor de vot, procesul de votare deja a început.

Din informațiile primite până în prezent, sunt câteva excepții din cauza faptului că președinții birourilor electorale ale secțiilor de vot nu au preluat materialele necesare votării sau nu s-au prezentat la secție. Astfel de situații au fost înregistrate în sectorul 3 al Capitalei.

La o secție dintr-o localitate din Teleorman, urmează să fie desemnat un alt președinte de secție după ce președintele inițial a anunțat că a avut un deces în familie.

Pe perioada campaniei pentru referendum s-au desfășurat 13 manifestări electorale care au decurs fără incidente.

În timpul campaniei și în ziua de dinaintea referendumului, au fost înregistrate 48 de incidente electorale, majoritatea având legătură cu amplasarea ilegală a unor bannere, afișarea mijloacelor de propagandă în alte locuri decât cele prevăzute de lege sau distrugerea afișelor electorale.

Valoarea totală a amenzilor aplicate se ridică la 3.500 de lei.

Vă reamintim că cetățenii care votează în țară pot vota în localitatea de domiciliu la secția de votare unde sunt arondați, conform listelor electorale permanente.

Persoanele, care în ziua votării se află într-o altă localitate, pot vota la orice secţie din localitatea respectivă, urmând sa fie trecute pe listele electorale suplimentare.

Atragem atenția că indiferent de localitatea unde se află, cetățenii pot vota  o singură dată chiar dacă referendumul durează două zile.

La secțiile de votare din țară, cetățenii români își pot exercita dreptul de vot în baza unuia dintre următoarele acte, valabile în ziua votării: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare,  precum și pașaportul simplu, pașaportul simplu temporar și pașaportul simplu electronic, toate trei cu menționarea țării de domiciliu.

Vă reamintim că serviciile pentru evidența persoanelor vor lucra cu publicul atât astăzi, cât și mâine între orele 7 și 21. Astfel cetățenii care nu au carte de identitate valabilă și doresc să participe la referendum pot să își obțină documentul în aceste zile.

Pot participa la referendum persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cele care împlinesc această vârstă în ziua în care merg la vot.

Precizez că în zilele referendumului împlinesc 18 ani 1.255 de tineri.

Nu au dreptul să voteze debilii și alienaţii mintal puşi sub interdicţie și nici persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.

Sarcina luării tuturor măsurilor necesare pentru ca referendumul să se desfășoare în bune condiţii revine preşedinților birourilor electorale ale secţiilor de votare.

În ceea ce privește menținerea ordinii, președintele secției de vot are competență atât în localul de vot, cât și în afară, în curtea acestuia, la intrările în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în pieţe publice, până la o distanță de 500 de metri.

Cunoașterea acestei limite este extrem de importantă pentru că în zona de votare sau în localul de vot este interzisă staționarea oricărei persoane peste timpul necesar votării.

Excepție fac membrii birourilor și ai oficiilor electorale, persoanele acreditate de Autoritatea Electorală Permanentă, reprezentanții AEP, precum și personalul care asigură paza secției.

Refuzul oricărei persoane de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot şi în împrejurimi se sancționează cu amendă de la 500 la 1.000 lei.

În ceea ce privește regulile de vot, vă reamintesc că participantul la referendum votează într-o cabină închisă, prezența oricărei alte persoane în cabina de vot fiind interzisă.

Totuși, participantul la referendum, care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor pentru a-l ajuta.

Preşedintele poate lua măsuri ca staţionarea în cabina de votare a celui care votează să nu se prelungească nejustificat.

Persoanele netransportabile din cauză de boală sau invaliditate care vor să voteze, precum și cele deținute în baza unui mandat de arestare preventivă, asupra cărora s-a luat măsura arestului la domiciliu sau care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale, pot vota prin intermediul urnei speciale.

Așa cum știți, Biroul Electoral Central a emis o hotărâre prin care a clarificat condițiile în care se utilizează urna specială.

Astfel, cererile persoanelor netransportabile din cauză de boală sau invaliditate se depun la biroul electoral al celei mai apropiate secții de votare, însoțite de copii ale actelor care dovedesc starea de sănătate sau invaliditate.

Cererile se pot depune de către orice persoană, inclusiv în orice zi a votării, cu suficient timp înaintea încheierii votării. Reamintim că urna specială trebuie să se afle în secția de votare la ora încheierii votării, respectiv ora 21.

Pentru a asigura dreptul de vot al persoanelor din penitenciare sau centrele de arest preventiv, pe baza cererilor depuse anterior,  membrilor biroului electoral al celei mai apropiate secții de votare li se va permite accesul cu materialele necesare votării.

Efectivele MAI vor însoți permanent echipa formată din cei doi membri ai biroului electoral al secției care se deplasează cu urna specială.

Potrivit prevederilor Codului Penal, încredinţarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secţiei de votare ori transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte condiţii decât cele prevăzute de lege se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

 

Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a participa la referendum se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze într-un anume fel la referendum se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Persoana care introduce în urnă mai multe buletine de vot decât are dreptul sau utilizează un act de identitate nul ori fals sau un buletin de vot fals se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează persoana care votează fără a avea acest drept sau care votează de două sau de mai multe ori.

La sesizarea oricărei persoane, însoţită de probele pe care se întemeiază, Autoritatea Electorală Permanentă va verifica listele electorale permanente şi listele electorale suplimentare utilizate în cadrul secţiilor de votare la care se referă sesizarea va constata că sunt persoane care au votat fără a avea drept de vot sau şi-au exercitat votul de mai multe ori, va sesiza organele de urmărire penală.

Încălcarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseşte cu amendă.

Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de votare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Pe parcursul celor două zile de referendum, de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne se va acorda sprijin de specialitate efectivelor mobilizate la nivelul întregii țări și se va monitoriza situația din teren. Specialiștii din minister sunt în contact permanent cu comandamentele operaționale activate în fiecare județ și în municipiul București.

Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a cerut tuturor structurilor MAI atenție deosebită în aceste zile, astfel încât referendumul să decurgă fără probleme deosebite din punct de vedere al ordinii publice, iar semnalările de încălcare a legii să fie rezolvate cu operativitate și profesionalism.

Din punct de vedere al bunei organizări și desfășurări a referendumului, atribuțiile principale revin Biroului Electoral Central, oficiilor electorale și birourilor electorale de circumscripție, precum și președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare.

Structurile Ministerului Afacerilor Interne nu au atribuții în ceea ce privește desfășurarea procesului de vot, ci doar cu privire la asigurarea ordinii publice, paza secțiilor de vot și rezolvarea sesizărilor referitoare la săvârșirea de contravenții și infracțiuni.