Audiențe acordate de către subprefect

Subprefectul Judetului Maramures, domnul ALEXANDRU COSMA acordă audiențe conform următorului program: Joi, 8.30-10.30 la sediul Instituției Prefectului-Judetul Maramures, situată la adresa: strada Gheorghe Sincai nr.46, Municipiul Baia Mare

Pentru înscrierea în audiență, vă rugăm să completați formularul electronic situat aici. Data și ora la care sunteți programat va fi comunicată pe adresa de e-mail completată în formular.

Alternativ, înscrierea în audiență se face și în temeiul unei cereri scrise, telefonic sau la adresa de e-mail a instituției: prefect@prefecturamaramures.ro

Modalitatea de acordare a audiențelor:  Solicitările pentru înscrierea în audiență se depun cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte în cazul audiențelor ținute de către prefect/subprefect.

În funcție de rezoluția conducerii instituției, compartimentul relații cu publicul realizează programarea audiențelor și comunică solicitanților data la care se acordă audiența.

Persoanele care vin la sediul instituției prefectului fără a se fi înscris în audiență, pot primi consiliere, in limita atribuțiilor instituției, la compartimentul relații publice,camera nr. 104