Trei curți, un subsol și drumul județean 109U afectate de deversarea apelor de mină din galeria Breiner

Prin ordinul prefectului nr.176/2018, o comisie alcătuită din reprezentanți ai CNMPN Remin Baia Mare, SC Conversmin, Instituția Prefectului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Gheorghe Pop de Băsești al Județului Maramureș, Sistemului de Gospodărire a Apelor, Comisariatului Județean al Gărzii Naționale de Mediu, SC Drumuri și Poduri SA, Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură și Primăria Băiuț s-au deplasat în teren pentru a constata efectele produse de poluarea accidentală cu ape de mină din galeria Breiner.

Prefectul Vasile Moldovan a spus: ”Am participat cu membrii comisiei la verificarea pagubelor produse de deversarea apelor de mină. Debușarea produsă în galeria a antrenat aluviuni care au fost transportate și au afectat, în aval, un subsol și curtea unei societăți comerciale amplasate în apropierea galerei, respectiv curțile a două gospodării, inclusiv prin depunerea de nămol. La subsolul clădirii societății comerciale stratul de nămolul depus pe întreaga suprafața măsura înălțimea de aproximativ 20 de centimetri. Drumul județean 109U a fost spălat de șuvoaiele de apă și acoperit de aluviuni pe o lungime de 400 metri liniari”.

S-a dispus curățarea zonei din fața galeriei de aluviuni și nămol. De asemenea, a fost refăcut traseul apei de mină. Debitul de apă evacuat din galerie prin conductă a revenit la valoarea inițială, apa fiind neutralizată cu var. Specialiștii în domeniu au constatat că digul de la gura galeriei este intact, dar că a fost erodată vatra galeriei pe o adâncime de aproximativ 1,5 metri

Angajații de la drumuri județene lucrau la desfundarea șanțurilor, curățarea platformei drumului de aluviuni, refacerea fundației drumului județean și a suprastructurii părții carosabile.

Sistemul de Gospodărire a Apelor, dar și reprezentanții  Conversmin au prelevat probe de apă. De asemenea, s-au recoltat probe de sol din cele trei curți afectate cu nămol. Primăria Băiuț va pune la dispoziție documentele cadastrale cu suprafețele de teren afectate și datele proprietarilor în vederea refacerea la starea inițială a teren.

Comisia s-a deplasat în Cheile Lăpușului, împreună cu reprezentanții AJVPS Maramureș și Asociația de Pescuit Sportiv Cheile Lăpușului. La podul din satul Salnița, pe malul drept al râului Lăpuș au fost identificate câteva exemplare de puiet de pește mort, având o lungime cuprinsă între 3-5 cm, din speciile clean și scobar. La podul Salnița, apa râului Lăpuș avea o culoare specifică topirii zăpezilor, iar pe malurile râului, în zone cu apă liniștită era decantat nămol de apă de mină

Măsurile luate prevăd monitorizarea în permanență a evacuării apei de mină și neutralizarea cu var. Monitorizarea împreună cu cele două asociații a cursului râului Lăpuș. Repopularea râului cu pești din speciile clean, scobar și mreană, specifice fondului natural. Solicitarea aprobării unui pescuit științific pentru inventarierea faunei piscicole. Intervenții la nivel central pentru alocarea resurselor necesare în vederea construirii la gura galeriei a unei stații de epurare a apelor de mină așa cum era prevăzut în proiectul tehnic de închidere a activității miniere.

Notă:

Proiectul tehnic de închidere a Minei Breiner a fost întocmit de SC ICPM SA Baia Mare. Asistența tehnică a fost oferită de SC Mons Medius SRL Baia Mare, Lucrările au fost executate în regie proprie de CNMPN Remin SA Baia Mare. Fiind o galerie de bază, apele de mină se evacuează prin subtraversare în emisar. Închiderea galeriei s-a realizat prin dop de rambleu în lungime de 60 metri, traversat de o conductă de drenare ape cu diametru de 255×20 cm, cuprinsă între două diguri de izolare.

Specialiștii au presupus că deversarea accidentală din galeria s-a datorat acumulării de ape din spatele digului, urmare a pătrunderii în subteran a apelor de suprafață rezultate din topirea zăpezii prin lucrările miniere vechi și pâlniile de surpare existente.