Primirea membrilor comisiei mixte interguvernamentale ucraineano-române la Palatul Administrativ

n conformitate cu prevederile și tratatele semnate de România și Ucraina, în perioada 17 -19 aprilie, comisia mixtă interguvernamentală ucraineano-română privind asigurarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale efectuează o vizită de lucru în județul Maramureș. Comisia mixtă, alcătuită din 10 persoane, condusă de co-secretarul comisiei din partea ucraineană, Andrii Yurash, șef Departament în Ministerul Culturii din Ucraina și însoțită de Excelența Sa Oleksandr Bankov, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Ucraina în România a fost primită la Palatul Administrativ din Baia Mare de către subprefectul Alexandru Cosma, vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș Ioan Doru Dăncuș și inspectorul școlar general Maria-Lucreția Ana Moldovan, deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi.
”Avem un dialog constant și constructiv cu minoritatea de etnie ucraineană din județ, administrația publică locală din comunitățile ucrainene, organizațiile neguvernamentale, aleși locali (primari, consilieri locali și județeni), avem o bună colaborare și cooperare cu autoritățile din regiunile Zakarpatia și Ivano-Frankivsk, parteneriate, proiecte transfrontaliere, dar și înfrățiri între localități din județul nostru și cele două regiuni. Sunt convins că putem contribui la dezvoltarea și consolidarea relațiilor bilaterale între unități administrativ-teritoriale din județul Maramureș și Ucraina care să contribuie la dezvoltarea economică și socială a comunităților și cetățenilor”, a spus subprefectul Alexandru Cosma.
Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru Dăncuș, a menționat despre ospitalitatea maramureșenilor, despre bunele relații de conviețuire cu minoritatea de etnie ucraineană, despre existența unor mecanisme pentru rezolvarea nevoilor comunităților ucrainene și finanțările alocate în domeniul cultelor religioase, educațional și cultural.
Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Ucraina, Excelența Sa Oleksandr Bankov. a precizat că vizita membrilor comisiei mixte este una de evaluare și asigurare a drepturilor minorităților ucrainene în țara noastră, dar și de colaborare, respectiv dialog cu autoritățile administrației publice locale. Acesta a confirmat buna colaborare existentă între autoritățile administrației publice locale din Maramureș și comunitatea ucraineană.
Șeful comisiei mixte interguvernamentale Andrii Yurash a declarat că membrii comisie sunt experți, fiecare fiind specialiști în diferite domenii în care își desfășoară activitatea. Este important că există o bună colaborare între țările noastre și că activitatea comisiei mixte interguvernamentale se desfășoară în condiții bune, după o întrerupere de aproape 10 ani, a mai afirmat șeful de departament din Ministerul Culturii al Republicii Ucraina. El a propus efectuarea de vizite comune pentru schimburi de experiență la care să participe autoritățile administrației publice locale împreună cu membrii celor două comisii mixte interguvernamentale în comunități din România și Ucraina.
Deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi, președintelr Uniunii Ucrainenilor din România a spus că minorităților naționale li se respectă drepturile și că reprezintă un model de bună practică apreciat de alte state europene.
Comisia mixtă interguvernamentală se va deplasa în teritoriu pentru a se informa cu privire la asigurarea drepturilor culturale, spirituale, lingvistice și educaționale, dar și a avea modele de bună practică și cunoaște schimburile de experiență care există în comunitățile ucrainene din Maramureș. Vor fi vizitate instituții de învățământ (școli gimnaziale, liceul ucrainean, licee tehnologice) obiective religioase, respectiv vor avea întâlniri cu reprezentanții autorităților administrației publice locale (primari, viceprimari, consilieri locali), reprezentanții comunităților ucrainene, dar și cu vicarul ortodox ucrainean.
În Maramureș trăiesc peste 30.700 cetățeni de etnie ucraineană. În procesul educațional sunt 16 grupe de preșcolari cu predare în limba ucraineană, 11 clase nivel primar cu predare în limba ucraineană, șapte clase la nivel gimnazial cu predare în limba ucraineană și șapte clase ciclu liceal (patru clase vocaționale și trei cu filieră teoretică) cu predare în limba ucraineană. Sunt 17 educatoare la grupele cu predare în limba ucraineană, 11 învățători la clasele cu predare în limba ucraineană, ciclu primar, 41 de profesori calificați la limba ucraineană maternă, 55 profesori care predau la clase cu predare în limba ucraineană. În județul nostru nu au fost desființate, în perioada 2012-2018, instituții de învățământ sau clase cu predare în limba ucraineană.
Vizita comisie mixte interguvernamentale are scopul impulsionării pozitive a dialogului constructiv dintre cele două părți în privința asigurării drepturilor minorităților naționale, dar și dintre cele două state.