Poluare accidentală a râului Lăpuș cu ape de mină

În această dimineață, prin Sistemul Național de Apeluri de Urgență 112, s-a anunțat producerea unui zgomot puternic la galeria Breiner a Minei Băiuț, urmată de o deversare accidentală de ape de mină. La fața locului s-au deplasat pompieri militari din cadrul Pichetului de Pompieri de la Târgu Lăpuș, specialiști de la Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu, de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș, CNMPN Remin, SC Conversmin, Primăria Băiuț, respectiv SVSU Băiuț. Echipele de intervenție alcătuite din pompieri militari și personalul SVSU Băiuț au acționat cu utilaje pentru devierea apelor de mină și protejarea gospodăriilor situate în zonă. De asemenea, s-a lucrat pentru curățarea și degajarea zonei afectate de materialul antrenat de apele de mină. La debușarea din galerie, apa prezenta o culoarea roșiatică, specifică coloristicii metalelor existente în perimetrele miniere Văratic, Cizma și Breiner. Drumul județean a fost spălat pe o lungime de 400 de metri. La această oră, fenomenul deversării accidentale de ape de mină este în diminuare. Echipele de intervenție s-au deplasat pe cursul râului și nu au constatat și înregistrat, ca efect al deversării accidentale, mortalitate piscicolă în râul Lăpuș.

Specialiștii de mediu au prelevat probe de apă la debușarea și secțiunile caracteristice pentru evaluarea stării de calitate. Situația în zonă este monitorizată de către pompierii militari și personalul SVSU Băiuț. De asemenea, întregul tronson al râului Lăpuș, aval de localitatea Băiuț, până la confluența cu râul Someș este monitorizată și periodic vor fi prelevate probe de apă care vor fi analizate în laboratorul SGA. În funcție de dinamica evoluției și pe măsură ce probleme vor fi analizate, acestea vor fi comunicate pe fluxul operațional la nivelul ministerelor de resort. Despre producerea poluării accidentale la galeria Breiner au fost anunțate instituțiile abilitate de la nivel central.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a reunit în ședință extraordinară și a dispus măsuri pentru convocarea CNMPN Remin, SC Conversmin, administratorilor judiciar și administratorului special în vederea alocării de resurse necesare pentru punerea în siguranță a galeriei Breiner.