Măsuri imediate de punere în siguranță a iazului Bozânta

La întâlnirea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență au fost discutate aspecte referitoare la asigurarea transportului de apă în perioada de secetă, măsuri preventive de punere în siguranță a iazului Bozânta, respectiv a evacuărilor de apă de mină din tunelul Cavnic-Șuior-Baia Sprie.
Prefectul Vasile Moldovan a spus: ”Legislația în vigoare precizează modalitatea de asigurare a transportului de apă pentru populație și animale în perioada de secetă. Comitetele locale pentru situații de urgență (C.L.S.U.) trebuie să înțeleagă ce înseamnă situațiile de urgență, faptul că acestea au prioritate, iar autospecialele de pompieri nu pot distribui apă în teritoriu atunci când se deplasează la intervenții. Nu ne putem permite să depășim cadrul legal, iar declararea situației de secetă la nivelul unei unități administrativ-teritoriale nu se poate face în orice condiții. Vom lua măsurile necesare de a asigura transportul de apă menajeră pentru populație și animale în perioada de secetă, dar nu vom da curs solicitărilor excesive. În acest sens, va fi transmisă o adresă către C.L.S.U. pentru asigurarea stocurilor de apă, în perioada de secetă, la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județ.”
Măsurile preventive de punere în siguranță a iazului de decantare Bozânta, până la efectuarea procedurilor legale de închidere și ecologizare a iazului, includ ca acțiuni imediate achiziționarea de pompe submersibile și furtunuri pentru intervenție imediată în cazul producerii unei situații de urgență. Inginerul șef al S.G.A., Stelian Ivașcu a explicat că este o soluție tehnică în caz de precipitații majore care permite evacuarea luciului de apă de pe iaz. Prefectul de Maramureș a precizat că soluția de achiziție identificată de specialiști este simplă, rapidă și eficientă, iar în acest context vor fi transmise adrese la C.N. Remin S.A. Baia Mare, S.C. Conversmin S.A. și Ministerul Economiei cu privire la procedura de intervenție rapidă, dar și nevoia de alocare a fondurilor necesare în vederea efectuării lucrărilor de punere în siguranță a iazului Bozânta, prevăzute în proiectul de închidere și ecologizare.
Studii tehnice specifice pentru amplasamentul stației de epurare la tunelul Cavnic-Șuior-Baia Sprie
Pentru eliminarea evacuării necontrolate a apelor de mină din galeriile aferente tunelului, s-a discutat despre studiile tehnice specifice pentru stabilirea amplasamentului în vederea construcției stației de epurare, așa cum este prevăzut în proiectul tehnic de închidere a perimetrului minier. Tunelul are o lungime de 8,5 km și este necesar să fie reevaluată situația de la gura tunelului în Baia Sprie, respectiv a soluțiilor pentru diminuarea debitului de apă pe tunel. Grupul de suport tehnic din cadru C.J.S.U. va analiza situația cu specialiști în domeniu pentru a pregăti documentația tehnică și un memoriu care va fi înaintat la Comitetul Național pentru Situații de Urgență, Ministerul Economiei și Ministerul Mediului.
O altă decizie s-a referit la transmiterea în teritoriu, către consiliile locale, respectiv către comitetele locale pentru situații de urgență, a adresei referitoare la obligativitatea acestora de a cuprinde în bugetele locale a sumelor necesare asigurării cu resurse umane și materiale, pentru gestionarea situațiilor de urgență.