Mãsuri de sprijin destinate angajatorilor ṣi angajaṭilor in contextul situaṭiei epidemiologice determinate de rãspândirea coronavirusului SARS- CoV- 2

Forme de sprijin acordate prin
Agentiile Judetene pentru Ocuparea Forṭei de Muncã Maramureṣ:
1. ȘOMAJUL TEHNIC-
Beneficiar: Angajatorii economici și salariații acestora
Act normativ: OUG 30/2020 cu modificările și completările ulterioare
Documente solicitate: Cererea, declarația angajator si lista cu angajați pentru acordarea şomajului tehnic pot fi depuse online la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureș pe platforma: aici.gov.ro.
2. ZILE LIBERE PLĂTITE PENTRU UNUL DIN PĂRINȚI PENTRU SUPRAVEGHEREA COPIILOR ÎN SITUAȚIA ÎNCHIDERII TEMPORARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Beneficiar: Angajatorii economici și salariații acestora
Act normativ: Legea 19/2020; OUG 147/2020
Documente solicitate: Cererea, declaratia și lista cu beneficiarii
se transmit pe adresele de e-mail ale AJOFM Maramureș:
maramures@anofm.gov.ro ajofm@mm.anofm.ro
3. MĂSURI ACTIVE DE SPRIJIN DESTINATE ANGAJATORILOR ȘI ANGAJAȚILOR APLICABILE ÎNCEPÂND CU 1 IUNIE 2020
❗️ Măsura 1:
Vizează decontarea unui de 41,5% din salariul brut lunar al fiecărui lucrător care pe durata stării de urgenţă sau alertă a avut contractul suspendat pe o perioadă de minim 15 zile.
Beneficiar: Angajatorii economici și salariații acestora
Act normativ: OUG 92/2020
Documente solicitate: Cererea, declaratia și lista cu beneficiarii se transmit pe platforma aici.gov.ro
❗️ Măsura 2:
Spijinirea angajării de persoane cu vârsta peste 50 de ani, persoane care sunt înregistrate ca şomeri în evidenţele AJOFM şi care şi-au pierdut locul de muncă pe durata stării de urgenţă şi alertă, din motive neimputabile lor.
Pentru aceste persoane care se angajează în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată şi cu normă întreagă , angajatorii primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.
Beneficiar: Angajatorii economici și salariații acestora
Act normativ: OUG 92/2020
Documente solicitate: Cererea, declaratia și lista cu beneficiarii se transmit pe platforma aici.gov.ro
❗️ Masura 3:
Stimularea angajării de persoane între 16 – 29 de ani, înregistrate ca şomeri la AJOFM Maramureș
Pentru aceste persoane care se angajează în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată şi cu normă întreagă , angajatorii primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.
Important !
Spre deosebire de situaţia angajării de personal în vârstă de peste 50 de ani, aici nu se prevede drept condiţie, să işi fi pierdut locul de muncă pe durata stării de urgenţă/alertă.
Măsura se aplica, in aceleasi conditii, si in cazul incadrarii in munca a cetatenilor romani carora le-au incetat raporturile de munca cu angajatorii straini aflate in derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile, prin concediere.
Beneficiar: Angajatorii economici și salariații acestora
Documente solicitate: Cererea, declaratia, convenția și tabelul cu beneficiarii se transmit pe platforma: aici.gov.ro
4. MĂSURI ACTIVE DE SPRIJIN DESTINATE ANGAJATORILOR ȘI ANGAJAȚILOR APLICABILE ÎNCEPÂND CU LUNA AUGUST 2020
Act normativ: OUG 132/2020
❗️ Măsura 1:
Vizează posibilitatea angajatorului de a reduce temporar timpul de lucru cu cel mult 50% din durata prevazută în contractul individual de muncă
(kurzarbeit), în situaţia în care se confruntă cu o reducere temporară a activităţii ca urmare a instituirii stării de urgenţă, alertă sau asediu.
În această situație angajaţii beneficiază de o îndemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor efectiv prestate, sume care se plătesc iniţial de angajator
Beneficiar: Angajatorii economici și salariații acestora
Documente solicitate: Cererea, declaratia și lista cu beneficiarii se transmit pe platforma: aici.gov.ro
❗️ Măsura 2: Vizează lucrătorii sezonieri.
Până la 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de o perioadă de 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajaţii care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni, se asigură decontarea unei părţi din salariul acordat acestora, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut.
Beneficiar: Angajatorii economici și salariații acestora
Documente solicitate: Cererea, declaratia și lista cu beneficiarii se transmit pe platforma: aici.gov.ro
❗️ Măsura 3: Telemunca
Vizează acordarea unui sprijin de 2.500 lei brut angajatorilor pentru fiecare salariat care în perioada stării de urgenţă a fost cel puţin 15 zile lucrătoare în telemuncă.
Sumele se acordă pentru achiziţia de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării de activităţi în regim de telemuncă.
După acordarea acestor sume, în termen de 30 de zile, angajatorii vor trebui sa transmită la AJOFM documentele justificative pentru achiziţiile efectuate.
Beneficiar: Angajatorii economici și salariații acestora
Documente solicitate: Cererea, declaratia și lista cu beneficiarii se transmit pe platforma: aici.gov.ro