Agenda de lucru a prefectului

Luni, 25 martie

Participare la Ziua Poliției Române

Marți, 26 martie

Ora 10.00 Audiențe

Comisia de analiză a cazurilor privind condamnații de război și persoanele expropriate

Miercuri, 27 martie

Ședința Colegiului Prefectural

Ședința Comisiei de Dialog Social

Întâlnire cu privire la învățământul dual

Participare la concert aniversar ”Ansamblul Folcloric Transilvania 60 de ani”

Joi, 28 martie

Analiza acțiunilor desfășurate privind implementarea la nivel județean a planului teritoriului comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ

Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

Ședința comisiei de rechiziții

Ședința comisiei județene de fond funciar