Agenda de lucru a prefectului

Marți, 16 octombrie

Audiențe

Întâlnirea Grupului de lucru mixt pentru romi

Întâlnire pregătire evenimente dedicate Zilei Naționale a României

Miercuri 17 octombrie

Participare la Programul de formare specializată pentru înalții funcționari publici

Duminică, 21 octombrie

Ceremonial militar și religios dedicat comemorării martirilor de la Moisei