Alte activități

Comisia mixtă de rechiziții constituită la nivelul județului
Colegiul prefectural
Comisia de disciplină pentru secretarii UAT-rilor
Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit
Comitetul de securitate și sănătate în muncă la nivelul instituției prefectului
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementări și dezvoltării sistemului de control managerial intern
Comisia de dialog social
Comisia județeană în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați
Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice
Comisia județeană pentru incluziune socială
Grupul de lucru pentru derularea POAD
Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor
Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Colectivul de lucru de pe lângă comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Comisia județeană pentru aplicarea Legii nr 9/1998 și a Legii nr..290/2003 și Legii 393/2006
Comisia locală pentru inventarierea terenurilor înființată în baza Legii 165/2013
Comisia de delimitare teritorială între unități administrative
Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acțiunii de ameliorare prin împădurire)
Comisia de analiză tehnică
Comisia de atribuire de denumiri
Comisia județeană de analiză a propunerilor pentru proiecte de steme
Centrul local de combatere a bolilor (animale)
Comisia de evaluare pentru acordarea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise, sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor
Comisia pentru aplicarea prevederilor HG nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018
Grupul județean pentru asigurarea protecției unităților de învățământ
Comisia județeană de acțiune împotriva violenței în sport
Protecția datelor cu caracter personal
Alte comisii și comitete