Desfășurarea în bune condiții a alegerilor europarlamentare și referendumului național din 26 mai

La ședința cu secretarii unităților administrativ-teritoriale desfășurată astăzi, 13 mai a.c., în sistem de videoconferință, au fost abordate probleme referitoare la măsurile stabilite pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a procesului electoral din 26 mai a.c., pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European și a referendumului național.
Reprezentantul biroului județean a Autorității Electorale Permanente, Doriana Nica, a precizat că prin ordin al prefectului au fost stabilite 437 secții de votare, respectiv, prin tragere la sorți au fost desemnați președinții birourilor secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, constituite pentru alegerile europarlamentare și referendumul național.
Mariana Barbul, reprezentant Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș, a prezentat modificările legislative referitoare la prelungirea termenului de depunere a declarației unice, până la data de 31 iulie a.c., și a solicitat secretarii unităților administrativ-teritoriale să acorde sprijin contribuabililor care au domiciliul în raza UAT și unde nu există unitate ANAF.
Prefectul Vasile Moldovan le-a solicitat secretarilor unităților administrativ-teritoriale să respecte prevederile legale referitoare la efectuarea lucrărilor de construcții, respectiv efectuarea de lucrărilor pentru consolidarea unor obiective, prin eliberarea autorizației de construcție, avizele/acordurile și punctul de vedere al autorității pentru protecția mediului, avizele/acordurile autorității competente în situația executării unor investiți sau lucrări în domeniul apelor de suprafață ori subteran. ”Recent, la producerea unor situații de urgență pe raza unor unități administrativ-teritoriale, comisiile mixte au constatat că imobilele au fost construite fără autorizație de construcții, iar lucrările de consolidare pentru stabilizarea unor versanți s-au efectuat, de asemenea, fără obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor prevăzute de legislația în vigoare. Imobilele afectate de alunecările de teren nu pot beneficia de alocarea de fonduri pentru reabilitare, datorită efectuării construcțiilor fără autorizațiile prevăzute de lege ”, a spus prefectul de Maramureș.
Rodica Pop, șef Serviciul Verificarea Legalității, Aplicarea Actelor Normative și Contencios Administrativ le-a prezentat secretarilor unităților administrativ-teritoriale legislația pentru desfășurarea procesului electoral din 26 mai a.c., alegeri europarlamentare și referendumul național. Scrutinul electoral se va desfășura în aceeași secție de votare, de asemenea, vor fi comunicate, în perioada următoare, locația și programul stabilit pentru instruirea președinților și locțiitorilor birourilor secțiilor de votare, programul de distribuire a materialelor electorale în teritoriu (buletine de vot, ștampile, timbre etc). O altă referire legislativă a vizat publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 88/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali.