Campanie prevenire violență în școlile din Coltău și Remetea Chioarului

Instituţia Prefectului Judeţul Maramureş în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş au derulat o campanie de informare şi sensibilizare în vederea prevenirii abuzului şi a oricărei forme de violenţă asupra copilului în cadrul comunităţilor de romi din Remetea Chioarului și Coltău, judeţul Maramureş.
”S-au desfășurat întâlniri cu grupuri țintă (elevi, cadre didactice şi părinţi), cărora li s-au prezentat informații cu privire la drepturile copilului, dar și măsuri preventive care au avut drept scop conștientizarea despre formele de violență și abuz, respectiv efectele acestora în dezvoltarea tinerilor”, a spus prefectul Vasile Moldovan.
La întâlniri au participat inspectorul pe problemele romilor din cadrul Inspectoratului Şcolar Maramureş, Edith Lapsanszki inspectorul pe problemele romilor din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş, Cristina Moldovan, reprezentanţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, Anamaria Turdean şi Nicolae Boitor, primari , directorl de unităţii şcolare și cadre didactice. De asemenea, elevii au fost informaţi cu privire la facilitarea accesului la educaţie prin existenţa locurilor special alocate romilor în învăţământul liceal şi universitar.
Pentru anul şcolar 2017-2018, în cele două şcoli din cadrul comunităţii de romi din Coltău sunt 334 de elevi romi, din care 85 sunt preşcolari, 167 aparţin claselor primare, iar 82 claselor gimnaziale, din care 12 elevi termină clasa a-VIII-a. La dezbaterile purtate cu părinţii şi elevii din clasele terminale s-a concluzionat faptul că trei elevi doresc să se înscrie la Colegiul Tehnic ”Aurel Vlaicu” Baia Mare, clasa cu profil sportiv (fotbal), iar ceilalți la Colegiul Tehnic ”Transilvania” Baia Mare. Pentru elevii care se vor înscrie la profil sportiv în cadrul Colegiului Tehnic ”Aurel Vlaicu” Baia Mare, directorul unităţii şcolare va dispune sprijinirea elevilor cu ore suplimentare de sport, având în vedere că proba sportivă este eliminatorie.
În localitatea Remetea Chioarului sunt 128 de elevi romi din care 28 sunt preșcolari, 64 învățământ primar și 36 clase gimnaziale, din care cinci elevi finalizează clasa a-VIII-a. Dintre aceștia, trei elevi și-au exprimat opțiunea de a se înscrie pe locurile alocate romilor la Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” Baia Mare.